Selvbetjening og tidsbestilling

Har du behov for personlig pleje, praktisk hjælp, levering af mad, træning, sygepleje, hjælpemidler m.v. skal du henvende dig til visitationen.

Visitator vil, med udgangspunkt i din ansøgning og i samarbejde med dig, afdække dit behov for hjælp.

Vurderingen sker med udgangspunkt i det serviceniveau og de kvalitetsstandarder, som er vedtaget af Byrådet.

Visitator vil afdække relevante områder af dit hverdagsliv og sikre, at du tilbydes den rette hjælp. Visitationen træffer derefter afgørelse om tildelingen af hjælp.

Når du får hjælp fra kommunen, vil hjælpen have fokus på, at du kommer til at klare dig selv. Ofte tager hjælpen derfor udgangspunkt i et mestringsforløb.

En oversigt over kommunens serviceniveau, fremgår af kvalitetsstandarderne.

Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder