Selvbetjening og tidsbestilling

Personlig, pædagogisk og praktisk hjælp

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan Silkeborg Kommune tilbyde flere former for hjælp og støtte

  Få flere oplysninger her:

  Er du mellem 12 og 67 år, og har du et handicap, kan du søge Handicap- & Psykiatriafdelingen om at blive ledsaget op til 15 timer om måneden.

  Læse mere om ledsagerordning her

  Når du henvender dig om hjælp, vil det blive afdækket, hvad det er, du har svært ved at mestre i den daglige tilværelse. Ved hjælp af støtte, vejledning og træning vil der i et mestringsforløb komme en terapeut i dit hjem, der sammen med dig vil afprøve, om du selv kan klare opgaven samt give dig godt råd om arbejdsstillinger og hjælpemidler.

  Læs mere om mestring

  Hjemmevejledning

  Bostøtte og hjemmevejledning er et tilbud til dig, der på grund af handicap, psykisk sygdom eller svære sociale problemer har behov for hjælp og støtte. For at få bostøtte eller hjemmevejledning skal du kontakte Socialafdelingen.

  Læs mere om bostøtte og hjemmevejledning her

   

   

  Hvis du midlertidigt eller varigt er fysisk, psykisk eller socialt svækket, og ikke er i stand til at varetage hele eller dele af din personlige pleje, kan du søge hjemmehjælp ved at kontakte Visitationen på tlf.: 89 70 18 76

  Telefontid:

  Man - tors kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 

  Fre kl. 8.00 - 13.30

  Læs mere om Silkeborg Kommunes tilbud på sundheds- og omsorgsområdet her

  Har du midlertidigt eller varigt særligt behov for omsorg, opmærksomhed, samtale og struktur på hverdagen, kan du søge hjælp ved at  kontakte Visitationen på tlf.: 89 70 18 76

  Telefontid:

  Man - tors kl. 8.00-10.00 og 12.00-15.00 

  Fre kl. 8.00 - 13.30

  Hjælpen ydes kun, hvis du ikke har familie, venner m.fl., der har mulighed for at træde til.

  Læs mere om Silkeborg Kommunes tilbud på sundheds- og omsorgsområdet her

  Hvis du midlertidigt eller varigt er fysisk, psykisk eller socialt svækket, og ikke er i stand til at udføre praktiske opgaver på egen hånd, og der ikke er andre i husstanden, der kan udføre og påtage sig opgaverne, kan du søge hjælp ved at kontakte Visitationen på tlf.: 89 70 18 76

  Telefontid:

  Man - tors kl. 8.00-15.00 og 12.00-15.00

  Fre kl. 8.00 - 13.30

  Læs mere om Silkeborg Kommunes tilbud på sundheds- og omsorgsområdet her

  Sundhed handler om trivsel. Derfor har sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet i Silkeborg Kommune fokus på det gode helbred, selvværd, fællesskaber, omsorg og ansvar.

  Læs mere om sundhedsfremme og forebyggelse her