Selvbetjening og tidsbestilling

Almen sundhed

På denne side finder du informationer om en lang række almene sundhedstilbud til dig, der er borger i Silkeborg Kommune. Finder du ikke det, du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fisketur

Læs mere om

"Godt på vej" er et sundhedsforløb på 12 uger, hvor du hver tirsdag og torsdag træner på hold sammen med en fysioterapeut, med mulighed for træning i det fri. Om tirsdagen indgår du også i et sundhedskursus sammen med ligestillede.

Du skal have en kronisk lidelse for at deltage i "Godt på vej", og din læge skal henvise dig. Det er ikke muligt at benytte hjælpemidler til træningen.

Sundhedsforløbet er gratis.

Herunder finder du vej til at læse meget mere om forløbsprogrammerne:

Klik her og læs meget mere om "Godt på vej"

Hold Ryggen sund - et gratis tilbud i Silkeborg Kommune

 • Oplever du perioder med ondt i ryggen?
 • Vil du gøre en aktiv indsats for at holde ryggen rask?
 • Er du borger i Silkeborg Kommune i den erhvervsdygtige alder?

Så er forløbet Hold Ryggen Sund måske noget for dig!

Tilbuddet er gratis og uforpligtende og finder sted på Ballelund Plejecenter H.C. Brannersvej 1, 8600 Silkeborg.

Du kan læse meget mere om tilbuddet Hold Ryggen Sund her.

Et godt liv med rygsmerter

Et gratis træningstilbud til dig, som:

 • Oplever perioder med længerevarende rygsmerter
 • Er udredt for din rygproblematik via egen læge eller hospital
 • Ønsker redskaber til at tackle smerter og øge dine handlingskompetencer
 • Ønsker at opretholde tilknytning til arbejdsmarkedet og fritidsaktiviteter
 • Er mellem 18-65 og bosat i Silkeborg Kommune

Henvisning sker gennem egen læge eller hospital.

Du kan læse mere om tilbuddet Et godt liv med rygsmerter på sundhed.dk

Hvis du ikke trives i din hverdag, men har svært ved at sætte fingeren på, hvad der er galt, kan du som borger i Silkeborg Kommune få tilbudt en sundhedssamtale.

Sundhedssamtalen er en gratis samtale, hvor du sammen med en uddannet medarbejder finder ud af, hvad der skal til, for at du får det bedre.

Læs mere om sundhedssamtalerne på sundhedshuset.silkeborg.dk

Kræftrehabiliteringen

Silkeborg Kommune tilbyder holdtræning for dig som er borger i Silkeborg Kommune og som har kræft. Du må gerne være i behandling eller have afsluttet behandlingen. 

Målgruppe

Holdtræningen er for dig med kræft, som har brug for støtte fra en fysioterapeut til at komme i gang med fysisk aktivitet efter eller under kræftbehandlingen.

Optag

Du kan blive visiteret til træning ved en afklarende samtale med koordinator for kræftrehabilitering, Gitte Haaning. Du kan selv ringe for at bede om en afklarende samtale, hvor I sammen finder ud af, om tilbuddet er det rette for dig. 

Henvisning er ikke nødvendig, men kan komme fra relevante hospitalsafdelinger eller egen læge.

Indhold

Holdtræningen foregår 2 gange om ugen i 1 time - sammen med ca. 15 andre deltagere, der har kræft. Du kan gå på holdet i 3-6 måneder. 

Efter træningen vil der nogle gange blive arrangeret korte oplæg. Emnerne udvælges sammen med holddeltagerne.

Ved træningsforløbets afslutning er der mulighed for at få en samtale med koordinator for kræftrehabiliteringen om relevante muligheder for at fortsætte med at være fysisk aktiv.

Sted

Træningen foregår på Sundhedscenter Silkeborg på Toldbodgade 29, 8600 Silkeborg

Cafe med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse

Efter træningen er der mulighed for at samles med de øvrige fra holdet over en kop kaffe ca. hver 14. dag. Der er frivillige hjælpere fra Kræftens Bekæmpelse, som sørger for kaffen, og som kender til det at gå igennem et kræftforløb.

Træningstilbud i Fitness World

Kom på et hold for borgere med kræft og deres pårørende. Der er egenbetaling for dette tilbud, som gennemføres sammen med Idræt om Dagen i Fitness World. Kontakt koordinator for kræftrehabilitering, Gitte Haaning, for yderligere oplysninger.

Hvad enten du er patient eller pårørende har du to gange om måneden mulighed for at rådgivning ved en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Det foregår naturligvis i Silkeborg. Det kan være en lettelse at tale med et menneske, der ikke er følelsesmæssigt involveret i dit eller din pårørendes forløb.

Vi kan tilbyde dig flere muligheder for professionel rådgivning.

For at bestille tid eller høre nærmere kontakt koordinator for kræftrehabilitering Gitte Haaning.

Gitte Haaning
Tlf: 2018 9637
Mail: gih@silkeborg.dk 

Samtalegruppe for mænd

Er du mand? Har du fået konstateret kræft? Har du lyst til at dele tanker og facts med andre? Så kan samtalegruppen ”Mænd med kræft” være noget for dig.

I samarbejde med et par kræftramte mænd iværksætter vi nu et nyt tiltag i Selvhjælp Silkeborg, nemlig en gruppe, hvor mænd med kræft får mulighed for at dele erfaringer og viden i forhold til at leve med kræft som en del af hverdagen og livet.

Du vil møde andre, der står overfor de samme udfordringer, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation.

Gruppen vil bestå af 6-8 mænd, som mødes i neutrale lokaler et par timer hver 14. dag. Der vil være en igangsætter med i gruppen, som fungerer som tovholder/mødeleder. Alle har tavshedspligt.

I gruppen kan I fx tale om emner som:

 • Hvordan opleves mødet med behandlingssystemet? 
 • Hvor meget fortæller jeg mine nærmeste? 
 • Kan jeg beholde mit arbejde? Hvis ikke, hvad så? 
 • Hvordan bevarer jeg livsglæden? 
 • Skal vi lave aktiviteter sammen?

Som deltager i gruppen er du selv med til at bestemme indholdet.

Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt:

Mette Løvstad - Daglig leder
Tlf. 86 80 58 78

Selvhjælp Silkeborg, Sundhedscenter Silkeborg på Toldbodgade 29, 8600 Silkeborg

Du er også velkommen til at sende en mail på selvhjaelpsilkeborg@gmail.com

Det er gratis at deltage i gruppen. Du er velkommen til at støtte Selvhjælp Silkeborgs arbejde via et medlemskab som koster 100 kr. årligt.

Selvhjælpsgruppe

Er du ramt af kræft? Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation?

Så kan selvhjælpsgruppen ”Bevar modet når kræften har banket på” være noget for dig.

Når man har kræft, kan det være vanskeligt både for én selv og for omgivelserne at forstå og tackle situationen – og her kan det ofte være en hjælp at mødes med andre i samme situation.

I selvhjælpsgruppen vil du netop møde andre, der står over for de samme udfordringer, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation.

I gruppen vil I hjælpes ad med at tackle udfordringerne, og I vil kunne støtte hinanden i at lære at mestre livet både under sygdommen og efter endt behandling.

På møderne udveksler I erfaringer og snakker om problemstillinger som for eksempel: 

 • Hvordan opleves mødet med behandlingssystemet? 
 • Hvor meget fortæller jeg mine nærmeste? 
 • Kan jeg beholde mit arbejde? Hvis ikke, hvad så? 
 • Hvordan bevarer jeg livsglæden? 
 • Hvordan takler jeg angsten?

Selvhjælpsgruppen mødes som regel ca. 2 timer hver 14. dag i neutrale lokaler.

Gruppen bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt.

Gruppen får i starten støtte fra en igangsætter, der hjælper gruppen godt på vej.

Det er gratis at deltage i gruppen. Du er velkommen til at støtte Selvhjælp Silkeborgs arbejde via et medlemskab som koster 100 kr. årligt.

Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt:

Mette Løvstad - Daglig leder
Tlf. 86 80 58 78

Selvhjælp Silkeborg, Sundhedscenter Silkeborg på Toldbodgade 29, 8600 Silkeborg

Du er også velkommen til at sende en mail på selvhjaelpsilkeborg@gmail.com

Yderligere information om selvhjælp:

www.selvhjaelpsilkeborg.dk

4 gange årligt afholder Silkeborg Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Silkeborg Bibliotek temaarrangementer om kræft.

Emnerne varierer, men kan være om kost og kræft, sorgen for de efterladte eller andre relevante temaer.

Temaarrangementerne annonceres her på siden, i EkstraPosten, ved opslag og på Sundhedshusets hjemmeside.

Læs mere på Sundhedshusets hjemmeside 

Alle kan deltage.

Alle arrangementer annonceres løbende på denne side, når de tilbydes.