Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Langsø

Læs mere om

Silkeborg Kommunes Skoleafdeling, Kultur- og Borgerserviceafdeling og Sundheds- og Omsorgsafdeling står bag projektet ’Fælles om børn & unge’.

Projektet baserer sig på viden og erfaringer fra Island, hvor man med succes har arbejdet med at styrke lokalsamfunds fælles ansvar for at tage vare på ’deres’ børn og unges trivsel med henblik på at minimere alkoholforbruget og undgå rygning og brug af rusmidler blandt unge.

Projekt ’Fælles om børn & unge’ er støttet af Sundhedsstyrelsen og Trygfonden og indgår i et nationalt udviklingsforløb, hvor den såkaldte Islandsmodel for første gang afprøves i Danmark.

I Silkeborg Kommune er Kjellerup og Balle inviteret til at være en del af udviklingsforløbet. Der har været afholdt "kick off" møder, og oplæggene kan læses nedenfor.

Formålet med projektet er, at flere børn og unge lever et liv, hvor både forældre samt frivillige og kommunale aktører i lokalsamfundet arbejder sammen om at styrke unges trivsel, bakke op om beskyttende faktorer og anspore til et reduceret alkoholforbrug og at undgå brug af tobak og andre rusmidler.

Læs mere om projekt "Fælles om børn og unge"

Oplæg til kick off møde i Kjellerup 

Oplæg til kick off møde i Balle

Læs om Ungeprofilundersøgelsen til skoler, 7. - 9. klasse