Selvbetjening og tidsbestilling

Sygeplejeklinikker

Silkeborg Kommune har tre sygeplejeklinikker - én i Silkeborg, i Kjellerup og Them - hvor du kan få behandling, samtale og rådgivning.

Læge tager blodtryk

Sygeplejeklinikkerne er bemandet med sygeplejersker, hvor flere er specialeuddannede inden for bestemte områder af sygeplejen.

Når du modtager sygepleje på en sygeplejeklinik, undgår du ventetid, som kan opleves ved besøg i eget hjem. I stedet kan du aftale en tid til besøg i sygeplejeklinikken, som du kender det fra lægen og tandlægen.

Ligesom i hjemmeplejen, og den øvrige del af sygeplejen i Silkeborg Kommune, har personalet på sygeplejeklinikkerne fokus på at gøre dig så selvhjulpen og aktiv som muligt.

Det vil sige, at personalet målrettet arbejder på, at du selv bliver i stand til fx at dryppe dine øjne, tage din medicin, tage kompressionsstrømper af og på, klare kateter- og stomipleje m.v.

Folder om sygeplejeklinikker (pdf)

Uddybende information:

Sygeplejeklinikkerne er bemandede med sygplejersker, der vil give dig den pleje, du har behov for.

Det kan fx være:

 • Sårpleje og forebyggelse af sår
 • Antabusbehandling
 • Lægeordinerede indsprøjtninger
 • Blodtryks- og blodsukkermåling
 • Kompressionsbehandling
 • Medicindispensering og vejledning i at tage medicinen korrekt
 • Øjendrypning og injektioner
 • Vejledning i inhalationsteknik og andre behandlinger i forbindelse med lungesygdomme og vejrtrækningsproblemer
 • Håndtering af smerter og kronisk sygdom

Derudover kan vi hjælpe dig med mange andre sygeplejefaglige opgaver, som du kunne have brug for efter aftale med egen læge, speciallæge og/eller sygehus.

Borgere der er visiteret til kommunal sygepleje af læge, sygehus eller hjemmesygeplejen.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du skal behandles på en af vores sygeplejeklinikker?  

 • Hvis du har behov for ydelser, der involverer medicin, skal du selv medbringe medicinen
 • På sygeplejeklinikken udleveres gængse sårprodukter til behandling, hvorimod cremer og lignende selv skal medbringes
 • Ydelser, du modtager i sygeplejeklinikken, er gratis

Du skal selv sørge for transport til og fra klinikken.

Det vil sige, at vi ikke yder økonomisk tilskud til transport til og fra sygeplejeklinikken.

Sundhedscenter Silkeborg

Toldbodgade 29
8600 Silkeborg
Tlf: 61 16 21 19

Telefontid: Mandag - fredag kl. 7.30 – 8.00

Sundhedscenter Kjellerup

Vestergade 23A
8620 Kjellerup
Tlf: 61 16 86 96

Telefontid: Mandag- fredag kl. 7.30 – 8.00

Sygeplejeklinikken på Toftevang Plejecenter

Silkeborgvej 31
8653 Them
Tlf: 61 16 23 80

Telefontid: Mandag - fredag kl. 7.30 – 8.00