Selvbetjening og tidsbestilling

Veje, trafik og transport

Her vil aktuelle nyheder blive annonceret.

Du kan finde oplysninger om vedligeholdelse og brug af kommunens veje. Endvidere kan du se, hvilke forpligtelser du har som grundejer m.v.

Aktuelt

De nye køreplaner for busserne træder i kraft søndag den 30. juni 2019.

Se køreplanerne på Midttrafiks hjemmeside.

Giv et praj!

Hvis du ser

  • et hul i vejen eller på cykelstien
  • en vippende fortovsflise
  • manglende renholdelse
  • ødelagte skilte eller lignende

vil vi gerne høre om det - du kan bruge følgende link: Giv et praj  

Farlige forhold

Hvis du støder ind i forhold, som er direkte farlige – eller hvis du ønsker, at vi behandler din henvendelse som en personlig henvendelse – beder vi dig kontakte os på tlf. 89 70 10 00 eller sende en e-mail via kontaktboksen øverst til højre.

Statsveje

Rute 26 (Viborg-Århus) og rute 13 (Viborg-Vejle) er statsveje.

Henvendelser om disse vejes tilstand kan du sende til vd@vd.dk eller ringe på tlf. 7244 2200.

Private veje

Ud over de offentlige veje er der også private fællesveje i kommunen. Disse private veje bliver ikke vedligeholdt, sneryddet og glatførebekæmpet af kommunen. Det er de tilstødende grundejere og brugere af vejene, som gør dette.