Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder om Veje, trafik og transport

Her kan du læse nyheder i kategorien Veje, Trafik og Transport

Ensretningen i Toldbodgade og Grønnegade vender

Fra fredag 22. januar 2021 skal du være opmærksom på, at ensretningen i Grønnegade og Toldbodgade er vendt om.

Udvidelse af kryds ved Frederiksberggade

Kryds ved Drewsensvej, Christian 8.s Vej og Frederiksberggade udvides

Nu starter arbejdet med at udvide krydset ved Frederiksberggade, Drewsensvej og Christian 8.s vej og udbygge Frederiksberggade. Det sker som et led i byggeriet af Nordskovvej.

Kort over zone for beboerparkering i sydbyen

Sydbyen får beboerparkering

15. januar 2021 bliver der indført beboerparkering i Sydbyen i Silkeborg. Det skal gøre det lettere for områdets beboere at finde et sted at parkere bilen.

Foto af privat fællesvej Hesselskovvej

Vejsyn Hesselskovvej

Vejsyn på den private fællesvej Hesselskovvej 63, Kjellerup.

Visualisering af Viborgvej set skråt fra nord efter ombygning

I 2021 tager Silkeborg Kommune første spadestik til nyt lyskryds ved Center Nord

Byrådet har besluttet at frigive 52,9 mio. kr. til et nyt lyskryds på Viborgvej og Nordre Ringvej. Det skal være med til at sikre bedre fremkommelighed og frede Nørrevænget for trafik.

Klimavej skal forebygge oversvømmelser og sikre rent badevand

Spildevand og regnvand er blevet adskilt, og regnbede med blomster og træer vil fremover opsamle regnvandet fra vejen, cykelstier og fortove langs Vestergade i Silkeborg. Det skal være med til at beskytte mod oversvømmelser og sikre renere badevand i Silkeborg Langsø.

Oversigt over etaper

Drewsensvej lukkes for trafik mandag 16. november

Forsyningen er netop blevet færdig med at renovere Vestergade, som åbner igen fredag 13. november 2020. Nu tager de hul på fjerde og sidste etape af arbejdet med at forny ledninger og adskille spildevand og regnvand i og omkring Vestergade.

Foto af ny ringvejsbro samt motorvejsbro over Gudenaaen

Ny Ringvejsbro over Gudenåen

Ekspropriation, åstedsforretning, ny Ringvejsbro over Gudenåen

Biler på en vej

Trafiksikkerheden får et løft i hele kommunen

Byrådet har godkendt en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til at gøre trafikken endnu mere sikker i Silkeborg Kommune. I denne omgang går bevillingen til at sikre trafiksikkerheden i Horn, Resdal, Them, Bryrup, Voel og Silkeborg by.

Foto af Nørhedevej

Vejsyn på Nørhedevej

Vejsyn på den private fællesvej Nørhedevej, Silkeborg