Selvbetjening og tidsbestilling

Forvandlingen af Bindslevs Plads starter nu

Bilerne er rykket under jorden, og i september åbnede det nye CampusHus på Bindslevs Plads. Nu tager vi hul på sidste etape ”det nye byrum”, som skal samle byens borgere og binde området sammen.

Bindslevs Plads

Et levende byrum til leg, læring og bevægelse. Et byrum med grønne oaser til af afslapning og fordybelse og med store rum med plads til leg, koncerter og festivaler. Det er hvad silkeborgenserne kan glæde sig til, når det nye byrum på Bindslevs Plads står klar til juni 2018

Et større arbejde venter forude
Der venter dog et større arbejde, før borgerne kan tage byrummet i brug. Ledninger skal fornys, og der skal nedgraves ny regnvandsledning syd for pladsen, så regnvand og spildevand bliver separeret. På dækket af p-kælderen lægges et tyndt lag beton til at lede vandet væk fra overfladen og p-kælderen, og inden for fjorten dage går entreprenøren i gang med at rydde træer, buske med mere for at gøre klar til byrummet.

Spærret for biler
Strækningen mellem Medborgerhuset og biblioteket bliver spærret for biler i hele perioden for at give plads til de forskellige arbejder, der skal foregå på strækningen, og store lastbiler.

Det vil være muligt at passere på gåben og med cykel under hele perioden. P-kælderen kan ligeledes benyttes, mens arbejdet står på.

Arbejdet begynder i uge 47, og det nye byrum forventes klar til brug i juni 2018. Arbejdet med at nedgrave ny regnvandsledning forventes at være færdig inden jul.

Et levende byrum og mødested
Det nye byrum vil binde biblioteket og de mange uddannelsessteder, der ligger rundt om pladsen, sammen og skabe et fælles mødested for alle byens borgere, foreninger, elever og studerende. Pladsen vil bestå af Scenerummet, Ramblaen, Theodoras Have, Lommen og Gyden.

Vide du vide mere?
Projektleder Carina Nørlund, Vej og Trafik, tlf.: 8970 1546

Sidst opdateret