Selvbetjening og tidsbestilling

Laveste antal trafikuheld nogensinde i Silkeborg

En ny statistik viser, at antallet af trafikulykker i 2014 var det laveste nogensinde i Silkeborg Kommune.

Antallet af uheld går støt nedad. Det viser den nyeste statistik for trafikuheld i Silkeborg Kommune.

Sidste år blev der registreret det laveste antal trafikuheld, siden vi begyndte at registrere ulykker.

”Vi er utroligt glade for, at statistikken går den rigtige vej. Det viser tydeligt, at borgerne i Silkeborg Kommune er blevet mere opmærksomme på at køre sikkert og at de kampagner vi har sat i søen, har virket,” siger Gitte Merstrand, civilingeniør, Vej og Trafik, Silkeborg Kommune.

Siden 2013 er der dog sket en fordobling af antal dræbte i trafikken, der er gået fra to til fire dræbte. Den generelle udvikling peger dog på, at antallet af dræbte er faldende.

Se statistik

Tiltag har virket

I løbet af de sidste tre år er der sat flere tiltag i søen, der har haft til formål at skabe mere sikkerhed på vejene i Silkeborg Kommune.

”Jeg tror, at den positive udvikling er et resultat af vores mange trafikkampagner, en solid drift, ombygninger af infrastrukturen og ikke mindst en landsdækkende tendens til et større fokus på trafiksikkerhed,” siger Gitte Merstrand.

Af konkrete tiltag kan det blandt andet nævnes, at halvdelen af 47 projekter i Silkeborg Kommunes trafiksikkerhedsplan allerede er realiseret.

Derudover har en massiv kampagneindsats sat fokus på børn i trafikken med ”Se mig-cykelveste” og 112-dag, spritkørsel, lavere hastighed og knallert- og cykelkørsel.

Der er samtidig etableret nye cykelstier, 42 km rumlestriber, der advarer bilister, når de overskrider midterlinjen og lavet forskellige projekter i forbindelse med, at Silkeborg har været trafiksikkerhedsby fra 2012-2014.

Fremadrettet arbejder Silkeborg Kommune på at fortsætte den positive udvikling ved at etablere større anlægsarbejder i forbindelse med motorvejen, etablere 20 km 2 minus 1 veje.

Silkeborg Kommune håber samtidig på, at politiets øgede fartkontrol kan være med til at sætte endnu mere fokus på sikker kørsel.

Få mere at vide hos:

Gitte Merstrand, civilingeniør i Trafik og Veje, Silkeborg Kommune. Tlf.: 61 14 40 34, mail: Gitte.Merstrand@silkeborg.dk  

Sidst opdateret