Selvbetjening og tidsbestilling

Ny Ringvejsbro over Gudenåen

Ekspropriation, åstedsforretning, ny Ringvejsbro over Gudenåen

Silkeborg Kommune holder åstedsforretning

Fredag den 27. november 2020


som forberedelse til etablering af en ny Ringvejsbro over Gudenåen, Østre Ringvej, i Silkeborg. Gødvad Mælkevejs tilslutning til Østre Ringvej nedlægges og lukkes.

Under åstedsforretningen bliver de berørte ejendomme besigtiget, og omfanget af de påtænkte arealerhvervelser bliver påvist overfor ejere og eventuelle brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 9.15 ved lb.nr. 2 (Naturstyrelsens ejendom).

Mødested ved regnvandsbassinet mellem Østre Ringvej, Skærbækvej og Silkeborgmotorvejen.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Silkeborg Kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg i tiden fra 30. oktober 2020 til den 25. december 2020.

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Tlf.: 8970 1000
E-mail: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk
Sidst opdateret