Selvbetjening og tidsbestilling

Krydsombygning Viborgvej - Tandskovvej

Ekspropriation, åstedsforretning, krydsombygning Viborgvej - Tandskovvej

Silkeborg Kommune holder åstedsforretning

torsdag den 30. april 2020

som forberedelse til ombygningen af krydset mellem Viborgvej, Tandskovvej og Serupvej.

Under åstedsforretningen bliver de berørte ejendomme besigtiget, og omfanget af de påtænkte arealerhvervelser bliver påvist overfor ejere og eventuelle brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 9.00 ved lb.nr. 1, Viborgvej 151, 8600 Silkeborg.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Silkeborg Kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg i tiden fra 2. april 2020 til 28. maj 2020.

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Tlf.: 8970 1000
E-mail: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk
Sidst opdateret