Selvbetjening og tidsbestilling

Handicapparkering

Nogle parkeringspladser er reserveret til parkering af invalidebiler.

I Silkeborg by er der en række P-båse på de kommunale parkeringspladser reserveret til parkering med Handicapparkeringskort.

Betingelsen for at benytte de reserverede P-båse er, at bilen er forsynet med et gyldigt handicapparkeringskort, der udstedes af Danske Handicaporganisationer.
Ansøgning skal ske her:
www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort/ eller hos Danske Handicaporganisationers Borgerservice på tlf. 36 75 17 93.

For at handicapparkeringskortet er gyldigt, skal parkeringskortet ligge fuldt synligt bag forruden, hvilket vil sige, at hele forsiden af kortet med start- og udløbsdato samt serienr. skal være fuldt synligt udefra.

Det gyldige handicapparkeringskort giver følgende rettigheder:

  • Parkering i 15 min. på steder med parkeringsforbud. Husk: P-skiven skal stilles.
  • Parkering i 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt. Husk: P-skiven skal stilles.
  • Ubegrænset parkering på steder med 1, 2, 3 eller 4 timers tilladt parkering.
  • Afgiftsfri (gratis) parkering på de kommunale parkeringspladser med betaling. Dette gælder alle de kommunale p-båse.

Der er afmærkede P-båse til handicapparkering følgende steder, hvor tallene i () angiver antallet af P-båse det pågældende sted.

Bios Gård

(1)

Bindslevs Plads P-kælder

(5)

Bindslevs Plads ml. Medborgerhuset og Den Kreative Skole

(3)

Estrups gade

(1)

Estrupsgård

(1)

Fredensgade v. Torvecentret (bemærk tidsbegrænsning)

(1)

Godthåbsvej v. Rådhuset

(4)

Hostrupsgade v. T. H. Langs Skole

(1)

Kornmodsgård

(2)

Lille Søgade v. Rådhus Syd

(1)

Markedsgade

(1)

Mejerigården

(2)

Nørretorv

(1)

Sejsvej ved Iskælderdalen

(2)

Søvej v. Rådhus Vest

(3)

Søvej v. Rådhus Øst

(1)

Torvet/Østergade (bemærk tidsbegrænsning)

(2)

Vestergade v. Lunden

(3)

Åhavevej v. havnen

(1)

 

Desuden findes en række p-båse reserveret til handicapparkering på øvrige parkeringspladser som fx i P-kælderen under Torvet, boligselskaber, indkøbscentre, Museum Jorn, Aqua, banegården og sygehuset. Det er private firmaer, der står for kontrollen, og her skal man altid følge de regler, som fremgår af skiltningen på stedet i forhold til tidsbegrænsning og betaling.

Læs mere om regler for handicapparkering på: www.handicap.dk/ibs