Selvbetjening og tidsbestilling

Parkeringskontrol

Det er Silkeborg Kommune, som varetager parkeringskontrollen i kommunen.

Det er P-vagternes opgave at kontrollere, at parkeringsreglerne overholdes i hele Silkeborg Kommune. Parkeringskontrollen foregår elektronisk, dvs. at P-vagterne gennemfører alle registreringer og fotodokumentation på en lille håndterminal. Efter endt observationstid bliver der udskrevet en talon, som klæbes på girokortet. Af talonen fremgår P-vagternes registreringer, fx køretøjets registreringsnummer, type og mærke - dato og tidspunkt for noteringen - stedet, hvor køretøjet er noteret - forseelsens art.

Parkeringskontrollen er organiseret under Teknik- og Miljøafdelingen, Vej- og Trafiksektionen. Spørgsmål vedrørende parkeringskontrol kan derfor rettes dertil.

BEMÆRK dog, at klager over parkeringsafgifter skal være skriftlige for at blive behandlet.

Se også:

Sådan kontrollerer jeg afgiften

Sådan betaler jeg

Sådan klager jeg