Selvbetjening og tidsbestilling

Sådan betaler jeg

Din parkeringsafgift skal være betalt senest 10 dage efter forseelsen. Datoen kan du se på udskriften fra den elektroniske håndterminal.

Betalingsfrist

Parkeringsafgiften skal være betalt senest 10 dage efter dato for forseelsen. Datoen for forseelsen fremgår ikke af girokortet - men er påtrykt udskriften fra den elektroniske håndterminal.

For vejledning om denne udskrift henvises til Sådan kontrollerer jeg afgiften.

Parkeringsafgiften kan indbetales i banker, på posthuse samt via homebanking.

Brug det udleverede girokort

Vil du være sikker på, at indbetalingen registreres korrekt og rettidigt, skal du benytte det girokort, vi har udleveret.

Ekstra gebyrer

Hvis du ikke betaler parkeringsafgiften til tiden, sender vi en betalingspåmindelse. Herefter sender vi en rykker, hvor der er pålagt et gebyr på 100. kr. Ved fortsat manglende betaling kan afgiften inddrives ved udlæg. Du skal være opmærksom på, at der i så fald kommer ekstra udgifter på mindst 250 kr. oveni.

Ingen rabat

Afgiften er ikke omfattet af nogen former for rabatordninger. Der gives således heller ikke rabat til studerende og pensionister. Afgiften kan i særlige tilfælde deles op i rater. Hvis du ønsker dette kontakter du Opkrævningen på tlf. 8970 2010 eller pr. mail opkraevning@silkeborg.dk