Selvbetjening og tidsbestilling

Sådan klager jeg

Inden du klager over din parkeringsafgift, bør du gøre op med dig selv om du "Har parkeret ulovligt?"

Inden du klager over en parkeringsafgift, beder vi dig kontrollere afgiften.

Se mere under Sådan kontrollerer jeg afgiften

Det er vigtigt også at spørge sig selv, ”Har jeg parkeret ulovligt?”. Hvis svaret er JA, vil det som hovedregel være spild af alles tid at klage.

Hvis du mener, at der er grundlag for at klage, kan du rette en kortfattet skriftlig klage til, team.myndighed@silkeborg.dk, hvor det tydeligt fremgår, af hvilken grund du klager.

Du kan også vælge at bruge klageformularen, som du finder i øverste højre boks.

Bemærk venligst:

  • at pålagte afgifter kun ændres ved fejl fra Parkeringskontrollen og livsvigtige nødsituationer
  • at telefoniske klager ikke kan behandles
  • at klager af typen "jeg skulle nå at hente noget vigtigt inden butikken lukkede", "jeg vidste ikke.." o.lign ikke godtages
  • at kommunens afgørelse, efter færdselslovens § 122a, stk. 1 ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed.

HUSK, at det er dit ansvar at overholde parkeringsreglerne - også selv om du har meget travlt eller lignende omstændigheder.

Jeg har fået en kontrolafgift