Selvbetjening og tidsbestilling

Parkeringskort og parkering i Silkeborg

Parkerer du ofte i Silkeborg? Kan du med fordel købe et periodekort til nogle af byens parkeringspladser.

Parkeringskortet giver adgang til fri parkering på Søgades P-plads, ved Rådhuset og på Bindslevs Plads, i de båse, hvor der er afgiftspligt. Kortet kan udstedes for et vilkårligt antal dage, dog min. 30 dage og max. 1 år.

Parkeringskortet kan kun anvendes, hvis der er ledige pladser. Der er ikke garanti for, at du altid kan finde en ledig plads.

Du kan købe parkeringskortet i Borgerservice på Silkeborg Rådhus, Søvej 1.
Se åbningstiderne for Borgerservice


 Billede af et parkeringskort


Retningslinjer for parkeringskort


Et parkeringskort giver adgang til gratis parkering på de afgiftsbelagte P-pladser ved Rådhuset, Søgades P-plads, Estrups Gård og Søtorvet.

Kortet giver adgang til gratis parkering i de P-båse, hvor der er afgiftpligt. Opsatte færdselstavler skal altid overholdes. Parkeringskortet kan udstedes for et vilkårligt antal dage, dog min. 30 dage og max. ét år.

Priser

  1. For 0 - 60 dage: 12,00 kr./kalenderdag
  2. For 61 - 180 dage: 11,00 kr./kalenderdag
  3. For 181 - 360 dage: 10,00 kr./kalenderdag

Delvist brugte kort refunderes. Der regnes med 30 dage pr. måned. Ved refusion påregnes et gebyr på 50 kr.

Kortet kan kun benyttes til person- og varebiler, som kan parkere lovligt på p-pladserne. Navn og adresse skal opgives ved køb af kort.

Salg af kort finder sted i Borgerservice ved Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Placering af kortet

For at kunne parkere afgiftsfrit skal parkeringskortet være anbragt umiddelbart inden for bilens forrude eller en af fordørenes ruder. Ved parkering langs fortovskant
kan ruden på en fordør dog kun benyttes, hvis den vender mod fortovet.

Hvis der udstedes en parkeringsafgift og parkeringskortet ikke har været synligt placeret vil afgiften ikke blive eftergivet.

Disse retningslinier er gældende fra 16. november 2015.