Selvbetjening og tidsbestilling

Parkeringskort

Parkerer du ofte i Silkeborg? Kan du med fordel købe et periodekort til nogle af byens parkeringspladser.

Retningslinjer for parkeringskort

Et parkeringskort giver adgang til gratis parkering på de afgiftsbelagte P-pladser ved Rådhuset, Søgades P-plads, Bindslevs Plads, Bindslevs Plads P-kælder og i P-kælderen under Torvet på niveau 2.

Kortet giver adgang til gratis parkering i de P-båse, hvor der er afgiftpligt. Opsatte færdselstavler skal altid overholdes. Parkeringskortet kan udstedes for et vilkårligt antal dage, dog min. 30 dage og max. ét år.

Parkeringskortet kan kun anvendes, hvis der er ledige pladser. Der er ikke garanti for, at du altid kan finde en ledig plads.

Kortet kan udstedes for et vilkårligt antal dage, dog min. 30 dage og max. 1 år.

Priser

  1. For 0 - 60 dage: 12,00 kr./ kalenderdag
  2. For 61 - 180 dage: 11,00 kr./ kalenderdag
  3. For 181 - 360 dage: 10,00 kr./ kalenderdag

Delvist brugte kort refunderes. Der regnes med 30 dage pr. måned. Ved refusion påregnes et gebyr på 50 kr.

Kortet kan kun benyttes til person- og varebiler, som kan parkere lovligt på p-pladserne. Navn og adresse skal opgives ved køb af kort.

Du kan bestille et parkeringskort til Silkeborg kommunes parkeringspladser ved at sende en mail til Silkeborg Kommune på kommunen@silkeborg.dk.

I mailen skal der i emnefeltet skrives "parkeringskort" samt oplyses, hvem kortet skal udstedes til, og hvilken periode kortet skal gælde for.

Vi sender kortet, når det er klar - det kan tage op til en uge.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du ringe på 8970 2005.

Placering af kortet

For at kunne parkere afgiftsfrit skal parkeringskortet være anbragt umiddelbart inden for bilens forrude eller en af fordørenes ruder. Ved parkering langs fortovskant kan ruden på en fordør dog kun benyttes, hvis den vender mod fortovet.

Hvis der udstedes en parkeringsafgift og parkeringskortet ikke har været synligt placeret vil afgiften ikke blive eftergivet.

Disse retningslinier er gældende fra 16. november 2019.