Selvbetjening og tidsbestilling

Kampagner

Silkeborg Kommune deltager i mange forskellige nationale trafiksikkerhedskampagner, men iværksætter også lokale kampagner.
Der er beskrivelse af flere kampagner i Trafiksikkerhedsplan 2017.

Foto af en person med pose over hovedet mens personen kører bil og kigger på mobilen

Aktuelt

 

Kampagnerne

Kampagnerne skal være med til at bidrage til målsætningen om at opnå et tydeligt fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken samt en ønsket adfærdsændring ved gentagelse af kampagner.

Se flere lokale kampagner i Trafiksikkerhedsplanen til tryghedsfremme, cykelfremme, indsats mod spritkørsel og hvilke kampagner du eller I kan ønske for jeres vej eller lokalområde på linket www.trafiksikkersilkeborg.dk

 

Kampagner

Høj fart er skyld i mange ulykker.

Silkeborg Kommune deltager i SikkerTrafiks landsdækkende årlige fartkampagne for at få endnu flere trafikanter til at overholde fartgrænserne.

Se mere på SikkerTrafiks hjemmeside

Foto som illustrerer dødsulykker ved forskellige hastigheder

En tredjedel af alle trafikulykker skyldes uopmærksomhed bag rattet.

I uge 37-40 er Silkeborg Kommune med i kampagnen "Kør bil, når du kører bil" Det sker i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Forsikring og Pension.

I Silkeborg Kommune vil vi gerne hjælpe med til, at vi alle bliver mere sikre i trafikken.

Næsten halvdelen af alle danskere har været tæt på en farlig situation i trafikken pga. uopmærksomhed.

På sikker trafik kan du få meget mere viden om uopmærksomhed og bl.a. teste dig selv i, hvor langt du kører på en sms.

Læs mere om KørBil på sikkertrafik

Billede af p-plads skilt

Spritulykker er en af trafikkens største dræbere, især om sommeren, hvor de lange, varme aftener indbyder til socialt samvær med god mad og drikke.

Alkohol er stadig en af de største dræbere i trafikken. Hver 4. dør i en spritulykke, hvor én eller flere trafikanter er påvirkede af alkohol, men hver 6. dør i en ulykke med en spritbilist, dvs. hvor bilisten er fuld.

Derfor deltager Silkeborg Kommune hvert år i Sikker Trafiks landsdækkende spritkampagne mod spritkørsel.

Klar til et pust 

 

Silkeborg Kommune gør desuden en stor lokal indsats for at bekæmpe spritkørsel.

Den lokale indsats kan du læse mere om i Trafiksikkerhedsplan 2017.

Link til Trafiksikkerhedsplanen.

Foto af kampagneplakat mod spritkørsel

Silkeborg Kommune deltager i årets skolestartskampagne. Vi ønsker at minde alle trafikanterne om at de skal passe ekstra godt på de nye skolebørn på vejene.

Der bliver sat skolestartsplakater op ved skolerne, for at minde bilisterne om, at nu starter alle skolebørnene igen.

De nye børn, som starter i 0. klasse får udleveret;

  • opgavehæfter, med trafikopgaver i.
  • postkort til forældre med gode trafikråd.
  • klasseplakat "På gåtur med klassen" til opslagstavlen.

Klasserne har mulighed for at deltage i en konkurrence om spændende præmier, hvis de sender "kodeordet" ind fra opgavehæftet.

Din rolle som forælder er stor.

Din mening tæller mere end vennerne, selvom det måske ikke altid virker sådan.

Link til de nye regler for knallertkørsel

Lærerne i udskolingen får i august en "Lærervejledning til undervisningsmaterialet 360 grader og en Flyer med tilbud om gæstelærertilbud til 8. - 10. klasse for at fremme trafikundervisningen i 8. - 10 klasse.

Foto af kampagnemateriale til udskolingen på 8 til 10 klasse i skolerne 


En torsdag i juni bliver 112-dagen hvert år holdt i Lunden for de største børnehavebørn i Silkeborg Kommune.

I 2020 bliver dagen holdt 4. juni 2020.

Læs mere om 112-dagen.