Selvbetjening og tidsbestilling

Prisen for kørsel med taxi

Prisen på en taxitur afhænger af, hvilken taxi du vælger at køre med.

Billede af en stor taxi

Pr. 1. januar 2018 trådte den nye taxilov i kraft.

De taxier, som vælger at fortsætte sin taxivirksomhed under den tidligere lov, må maksimalt opkræve de takster, som Plan- og Vejudvalget har fastsat for taxikørsel i Silkeborg Kommune.

For nye tilladelser (tilladelser til erhvervsmæssig persontransport) udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, eller de vognmænd, som vælger at ombytte sin gamle tilladelse til en ny tilladelse, er der fastsat et landsdækkende prisloft.

Taxitilladelser udstedt af Silkeborg Kommune:

Maksimaltaksterne gælder kun for de taxier, som kører på en tilladelse udstedt efter den gamle lovgivning.

Se de gældende takster (pdf).

Nye taxitilladelser udstedt af Trafikstyrelsen: 

(Eller taxier, som har valgt at ombytte sin "gamle" taxitilladelse)

Taxitilladelser skal være tilsluttet et kørselskontor, for at må udføre taxikørsel.

Kørselskontoret fastsætter taksterne for taxikørsel.

Taksterne må dog ikke overgå det landsdækkende prisloft for taxikørsel for 2018.

Landsdækkende prisloft 2018