Selvbetjening og tidsbestilling

Beregning og fordeling

Hvordan beregnes facadelængder, udgiftsfordeling og hvor tit kommer der en regning? Hvad gør jeg, hvis jeg opdager fejl i beregningen? Lampers placering og antal.

Beregning og fordeling

Nej, det bliver samlet på en fælles konto for belysning på private fællesveje.

Du sender en mail til os på: vejbelysning@silkeborg.dk, så indarbejder vi ændringen under denne høring. Du skal være opmærksom på, at hvis din nabo klager og får medhold vil ændringen i hans bidrag også betyde, at dit bidrag ændres.

Du kan også sende et brev til:

Silkeborg Kommune

Att. Vejbelysning,

Vej og trafiksektionen

Teknik og Miljøafdelingen

Søvej 1

8600 Silkeborg

Hvis der sker ændringer på grund af ændrede ejendomsvurderinger eller udskiftning af lyskilder, vil udgiften blive rettet for det efterfølgende år.

Tallene er ca. 2 år gamle. Det er efter samme regler, som når ejendomsskatten beregnes. Dvs. for 2014 bruges data fra 2012. Ejendomsværdi og areal hentes fra ”Ejendoms og Miljødatabasen”.

Regningen kommer en gang om året og opkræves over ejendomsbilletten. Den første opkrævning udsendes dog som en regning. Hvis der sker ændringer på grund af ændrede ejendomsvurderinger eller udskiftning af lyskilder, vil udgiften blive rettet for det efterfølgende år.

For at finde facadelængden har vi målt længden af grundens facade, der grænser op til den private fællesvej, som tilhører dit afregningsområde.

Eksempel

Den gule linje viser grundens facadelængde. De 3 linjestykker lægges sammen og giver facadelængden.
Bemærk at også de 2 linjestykker ved holdepladsen tæller med, selvom det ikke er der, udkørslen er.

Billede af hvordan vi beregner facadlængden

For at kunne regne præcist ud hvad dit område koster, er der flere faktorer, der har indflydelse: Antallet og typen af armaturer samt din ejendoms areal, facadelængde og værdi.

Der kan være flere forskellige typer lyskilder og armaturer i samme område.

Hvert armatur har sin egen pris, hvor alle faktorer som vedligehold, eftersyn, beredskab, strømforbrug lyskildens pris og levetid indgår.

Når vi tæller det sammen, giver det afregningsområdets samlede udgift

Udgiften fordeles efter reglerne for vejbidrag i Privatvejsloven. For de fleste veje beregnes det som følgende:
For hver matrikel indgår facadelængde (f1), grundens areal (a1) og ejendomsvurdering (e1). Vægtet henholdsvis med 10%, 25% og 65%.

Beregningen er lidt kompliceret, men kan generelt forklares således:
Områdets samlede facadelængde (FΣ), areal (AΣ) og ejendomsvurdering (EΣ) (summen af ejendomsvurderinger) beregnes.
Din bidragsprocent beregnes ved forholdstal og vægtningen:
(f1/FΣ)* 10%+(a1/AΣ)*25%+ (e1/EΣ)*65%

Hvis nøgletal for én ejendom ændres, har det betydning for alle i området. Hvis ændringerne er markante, vil høringen for dit område gå om.

Reglerne om vejbidrag giver reduktioner i særlige tilfælde. Hjørnereduktionerne er dem, der anvendes oftest:
Hjørnereduktion (40 %): Der gives hjørnereduktion, hvis din grund ligger på hjørnet af 2 private fællesveje med hvert sit gadenavn eller hvert sit afregningsområde. Her er du også med i begge afregningsområder.

Billede af huse med blå og røde prikker set fra oven
Eksempel: Nr. 3 med den røde prik får ikke reduktion, da det er samme vejnavn rundt om hjørnet og er i det samme afregningsområde. De 3 huse med de blå prikker på taget får alle reduktion, men skal også betale til 2 afregningsområder.

Hjørnereduktion (5 %): Der gives hjørnereduktion, hvis din grund ligger på hjørnet af en offentlig vej og en privat fællesvej, som huset med den røde prik på taget på billedet herunder.

Billede af huse set fra oven en med rød prik som ligger på hjørnet af en offentlig og en privat fællesvej

I nogle tilfælde kan ejendomsværdien ikke bruges, og derfor bliver der brugt parter for benyttelsen, det kan se sådan ud:
Som udgangspunkt er følgende værdier anvendt:

  • Beboelsesejendom: 1 part
  • Vej- og grønt areal: 1 part
  • Andelsboligforeninger, flerfamilieshuse, boligudlejningsejendomme og lignende: 1 part pr. boligenhed
  • Kirkegård: 5 parter Skole, fritidsanlæg m.m.: Individuelt skøn
  • Virksomhed: Individuelt skøn

I sidste høring var udgifterne baseret på gennemsnitsbetragtninger. Det var ikke lovligt, så nu matcher den faktiske udgift for det område, du tilhører.

Ja, hvis der er enighed i hele jeres beregningsområde og der ikke er noget i grundejerforeningens eller vejlaugets vedtægter, som strider mod dette. Detaljerne aftale med os i hvert enkelt tilfælde.