Selvbetjening og tidsbestilling

Forklaring af nøgleord

Hvad er et beregningsområde? Hvad vil det sige at have vejret?

Nøgleord

Et beregningsområde er:

En privat fællesvej (blå streg), der er sidevej til en offentlig vej (rød streg)

Viser en offentlig vej med rød streg og en privat fællesvej med blå streg set fra oven

Et samlet område af private fællesveje i et net med samme vejnavn med kun en vej ud – et blindt område, med belysning på alle veje.

Viser et lukket område med private fællesveje med samme vejnavn

Et samlet område med samme vejnavn inde i et net af private fællesveje – der er 5 områder på billedet.

Viser et område med private fællesveje med forskelige vejnavne

En blind stikvej uden lys, som er sidevej til en privat fællesvej med gadelys, bliver betegnet som et underafregningsområde til det samlede afregningsområde (herunder hører 53B - 53D til underafregningsområdet, 53B og 53D hører også til det samlede afregningsområde).

Billedet viser en blind stikvej uden gadelys ovenfra

Privatvejslovens kap. 4 § 10 siger: Den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej eller fællessti som færdselsareal for ejendommen.

Omskrevet betyder det at: Man har vejret til en privat fællesvej, hvis vejen er den eneste eller væsentligste adgangsvej til ens ejendom. En vejret kan enten være stiftet i forbindelse med udstykning, f.eks. ved mundtlig aftale, ved tinglysning eller ved dom. Vejretten er nogle gange – men ikke altid – tinglyst.