Selvbetjening og tidsbestilling

Juridiske spørgsmål

Hvordan kan jeg se, om min vej er privat fællesvej eller offenlig vej? Kan jeg slippe for at betale? Kan vi overtage vejbelysningsanlægget for vores beregningsområde?

Juridiske spørgsmål

Ja, Byrådet har besluttet, at vejbelysningen på private fællesveje ikke længere betales af kommunen, men af de grundejere, der bor langs den private fællesvej.

Nej, Silkeborg Kommune forbliver den juridiske ejer anlægget, da det er bedst og billigst for jer, frem for hvis I selv fuldt ud skulle vedligeholde og forny anlægget.

Silkeborg Kommune beslutter derfor også, hvornår lyset skal være tændt, da det er koblet sammen med det offentlige vejbelysningsanlæg.

Det er dog muligt at overtage anlægget.  Men det kræver, at I er enige og at anlægget frakobles den offentlige vejbelysning, samt at der laves en overdragelsesforretning. Detaljer aftales med os i hvert enkelt tilfælde.

Du kan se vejens status, hvis du går ind på Silkeborg kommunes digitale kort.

Der er signaturforklaring i højre side.

Du kan zoome ind på eller søge efter din vej.

Se mere på Silkeborg Kommunes Webkort med vejstatus

Det er politisk bestemt, at nogle veje skal være offentlige og andre private fællesveje. Det er grundejeren på private fællesveje, som skal betale. I skal betale for vejbelysningen, ligesom I betaler for andre ting som vejbelægning, vejafvanding, snerydning mm.

I privatvejslovens § 59 fremgår det, at alle med vejret skal deles om udgiften til belysning, medmindre andet er aftalt grundejerne imellem. I loven kalder man det for et samlet arbejde, som alle med vejret til vejen skal betale til.

  • Ja, hvis du ikke har vejret til en privat fællesvej. Dette skal du selv dokumentere.
  • Nej, ikke hvis du har vejret til en privat fællesvej. Vejdirektoratet har i deres afgørelse af 3. juli 2012 slået fast, at Silkeborg Kommune lovligt kan lægge udgiften til vejbelysning over til grundejere på private fællesveje.
  • Nej, heller ikke, hvis du kun har en tom grund med vejret. Dvs. at et fællesareal også indgår i beregningen.

Ja, men det kræver, at I er enige og at anlægget frakobles den offentlige vejbelysning, samt at der laves en overdragelsesforretning. Detaljer aftales med os i hvert enkelt tilfælde.

Ja. I privatvejslovens § 59 fremgår det, at vejbelysning er et samlet arbejde, der kan udføres ved kommunens foranstaltning for grundejernes regning. Det betyder, at kommunen skal stå for anlæg, forbedring og drift af vejbelysningen, og at kommunen også har ret til at være juridisk ejer af belysningsanlægget.