Selvbetjening og tidsbestilling

Klagemuligheder og aktindsigt

Skal jeg søge aktindsigt for at få lov til at se, hvordan I er kommet frem til min pris? Klagevejledning.

Klagemuligheder

Du kan klage over vores endelige afgørelse, dvs. når høringen er afsluttet til:

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Mail: vd@vd.dk.

Klageadgangen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er truffet med hjemmel i lovgivningen og i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af lovgivningen, dvs. vi som kommune har lov til at træffe afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage, skal du sende en klage senest 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen fra os, som vi sender efter at høringen er afsluttet, og vi har behandlet alle kommentarer og truffet en endelig afgørelse.

Husk at klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af 4-ugers fristen.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du først har udnyttet din klagemulighed.

Nej, det er ikke nødvendigt. Du sender bare en mail om, at du ønsker at se din beregning, så sender vi den.