Selvbetjening og tidsbestilling

Nye vejnavne og husnummerskilte

Få oplysninger om de nyeste vejnavne i Silkeborg Kommune og regler for opsætning af husnummerskilte.

Der kommer hele tiden nye veje til i Silkeborg Kommune. På denne side kan du se, hvad de nye veje hedder og hvor de ligger.

Nye vejnavne i Silkeborg Kommune

Husnummerskilte

Husnummerskilt

Husnummerskilte skal være placeret ved hovedindgangen og være letlæselig ude fra vejen. Som grundejer har du pligt til at sørge for at din ejendom er forsynet med et husnummerskilt. Tallene skal være enkle og mindst 10 cm høje.

Ligger din indgang eller facade mere end 10 m fra vejen skal du anbringe skiltet på en fremskudt plads, så det er synligt fra vejen. Hvis din ejendom har et bogstav efter husnummer, skal både nummer og bogstav fremgå (ex. 4A).

Henvisningsskilte med husnumre

Henvisningsskilte sætter kommunen op, hvis der findes mere end én selvstændig vurderet ejendom (flere matrikler). På skiltet vil stå det første og det sidste husnummer på sidevejen. Kun i særlige tilfælde suppleres husnumrene med vejnavn.