Selvbetjening og tidsbestilling

Overkørsler og adgange

Hvis du ønsker adgang fra din ejendom til en vej, skal du søge om tilladelse hos Silkeborg Kommune. Dette gælder for alle offentlige veje og for private fællesveje i byer.

Fortorv

Som vejmyndighed er det Silkeborg Kommune, der skal give dig tilladelse til at lave en adgang til vejen. Derved sikrer vi, at der kun laves adgange hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerheden og færdslen generelt.

En adgang bliver af mange også kaldt en overkørsel, indkørsel, udkørsel eller opkørsel.

Selvom en tilladelse til en adgang kun gives efter en vurdering af det konkrete tilfælde, er der et par tommelfingerregler for, hvad vi normalt giver tilladelse til:

 • For enfamiliehuse gives der kun tilladelse til en enkelt adgang pr. ejendom
 • Der gives kun tilladelse til en adgang med en bredde på op til 6 meter til almindelige private ejendomme.

Tilladelse til permanent adgang


Ønsker du:

 • ny adgang,
 • flytning af en asfaltrampe (fjernelse af eksisterende rampe og etablering af ny rampe),
 • udvidelse af en eksisterende adgang eller,
 • ekstra adgang.

Så udfyld venligst den digitale blanket "Ansøgning om ændring af adgangsforholdene til virksomhed og privat grund" som du finder ved at klikke på den "grønne boks" på denne side eller via linket herunder.

Ansøgning om ændring af adgangsforholdene til virksomhed og privat brug (NemID)

For at hjælpe dig bedst muligt har vi behov for oplysninger om:

 • adgangens status (er det en ny adgang, en flytning, en udvidelse eller en ekstra adgang, du ønsker?),
 • placeringen af adgangen,
 • bredden på adgangen.

Tilladelse til midlertidig adgang


Hvis du har behov for en midlertidig adgang, skal du også søge om tilladelse hos Silkeborg Kommune, team myndighed via den digitale ansøgningsblanket "Ansøgning om ændring af adgangsforholdene til virksomhed og privat grund" som du påbegynder ved at klikke på den "grønne boks" i øverste højre hjørne på denne side.

Her skal du angive de samme oplysninger som ved en permanent adgang, og derudover skal du angive, for hvilken periode du ønsker den midlertidige tilladelse.

Priser

Asfaltramper skal etableres af Silkeborg Kommune for ejeren af ejendommens regning. Priserne (inkl. moms) på dette arbejde er pr. 1. januar 2021:

 • Etablering af asfaltramper 0-3,00 m 2.005,00 kr.
 • Etablering af asfaltramper 3,01-5,00 m 2.277,50 kr.
 • Etablering af asfaltramper 5,01-8,00 m 3.067,50 kr.
 • Fjernelse af eksisterende asfaltrampe op til 5 m 2.337,50 kr.
 • Fjernelse af eksisterende asfaltrampe over 5 m Timepris