Selvbetjening og tidsbestilling

Overkørsler - adgange

Hvis du ønsker adgang fra din ejendom til en vej, skal du søge om tilladelse hos Silkeborg Kommune. Dette gælder for alle offentlige veje og for private fællesveje i byer.

Som vejmyndighed er det Silkeborg Kommune, der skal give dig tilladelse til at lave en adgang til vejen. Derved sikrer vi, at der kun laves adgange, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerheden og færdslen generelt.

En adgang bliver af mange også kaldt en overkørsel, indkørsel, udkørsel eller opkørsel.

Selvom en tilladelse til en adgang kun gives efter en vurdering af det konkrete tilfælde, er der et par tommelfingerregler for, hvad vi normalt giver tilladelse til:

 • For enfamilieshuse gives der kun tilladelse til en enkelt adgang pr. ejendom
 • Der gives kun tilladelse til en adgang med en bredde på op til 6 meter til almindelige private ejendomme.

Tilladelse til permanent adgang

Ønsker du

 • ny adgang,
 • flytning af en asfaltrampe (fjernelse af eksisterende rampe og etablering af ny rampe),
 • udvidelse af en eksisterende adgang eller
 • ekstra adgang,

skal du skrive en mail til team myndighed. Se kontaktoplysninger i boksen "Team Myndighed"

For at hjælpe dig bedst muligt har vi behov for oplysninger om

 • adgangens status (er det en ny adgang, en flytning, en udvidelse eller en ekstra adgang, du ønsker?)
 • placeringen af adgangen
 • bredden på adgangen

Du kan med fordel benytte Silkeborg Kommunes webkort, hvor du kan finde din ejendom og lægge forskellige lag på kortet som f.eks. et matrikelkort. Du kan også både måle og tegne på kortet. Kortet kan vedlægges din ansøgning om adgang.

Se mere i webkortet

Tilladelse til midlertidig adgang

Hvis du har behov for en midlertidig adgang, skal du også søge om tilladelse hos Silkeborg Kommune, team myndighed. Brug boksen øverst til højre. Her skal du angive de samme oplysninger som ved en permanent adgang, og derudover skal du angive, for hvilken periode du ønsker den midlertidige tilladelse, samt hvilken type og mængden af køretøjer der skal benytte adgangen.

Priser

Asfaltramper skal etableres af Silkeborg Kommune for ejeren af ejendommens regning. Priserne (inkl. moms) på dette arbejde er pr. 1. januar 2020:

 • Etablering af asfaltramper 0-3,00 m 2.005,00 kr.
 • Etablering af asfaltramper 3,01-5,00 m 2.277,50 kr.
 • Etablering af asfaltramper 5,01-8,00 m 3.067,50 kr.
 • Fjernelse af eksisterende asfaltrampe op til 5 m 2.337,50 kr.
 • Fjernelse af eksisterende asfaltrampe over 5 m Timepris