Selvbetjening og tidsbestilling

Administrationsgebyr for erhvervsaffald

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv

Fristen for at søge om fritagelse for gebyret for 2018 er nu udløbet.  

Vi har udsendt regninger på gebyret i november 2018.

Regningen er sendt til din virksomheds digitale postkasse.


Gebyret opkræves hos alle virksomheder, som havde en omsætning over 300.000 kr. i 2016. For 2018 er gebyret  på 371 kr. eksklusiv moms.

Gebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger på affaldsområdet, bl.a. udgifter til:

  • Anvisninger af affald 
  • Udarbejdelse af affaldsplaner og -regulativer
  • Indsamling og registrering af affaldsdata
  • Henvendelser om affald
  • Administration af jordflytning i kommunen
  • Miljøstyrelsens affaldsdatabaser

 

Gebyret dækker ikke adgang til genbrugspladserne eller andre kommunale affaldsordninger. Disse gebyrer opkræves særskilt af Silkeborg Forsyning A/S.