Selvbetjening og tidsbestilling

Affaldstransportører, affaldsindsamlere og modtageanlæg

Alle affaldsindsamlere, affaldstransportører og anlæg der modtager affald skal være registeret i det nationale Affaldsregister. Virksomheder skal benytte de affaldstransportører mv, der findes i Affaldsregisteret.

Skraldebil på vejen

Affaldsindsamlere og affaldstransportører

Alle affaldsindsamlere og affaldstransportører skal registreres i det nationale affaldsregister. Registreringen sker ved, at affaldstransportører, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg anmoder om registrering i Affaldsregisteret. 

På virk.dk kan du læse mere om registreringen og anmode om at blive registeret. Det er Energistyrelsen der administrerer Affaldsregisteret.

Gå til virk.dk

Affaldsregisteret kan ses her

Søg efter godkendt affaldsindsamler eller affaldstransportør

Er du en virksomhed og skal du bruge en godkendt affaldsindsamler eller affaldstransportør kan du finde en ved at søge i Affaldsregisteret.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om Affaldsregisteret