Selvbetjening og tidsbestilling

Eksport og import af affald

Virksomheder eller private, der ønsker at eksportere eller importere affald og/eller brugt udstyr, skal være opmærksomme på de regler, der gælder for import og eksport af affald.

Lastbil med rød container på hovedvejen

Regler for eksport og import af affald

Hvis du som virksomhed ønsker at eksportere eller importere affald, skal du være opmærksom på områdets transportregler. De omhandler:

  • Eksport og import efter en orange affaldsliste 
  • Eksport og import efter en grøn affaldsliste 
  • Eksport og import af affaldsemner som produkt eller affald

Orange liste

På den orange liste står bl.a. elektronik skrot, farlig affald og batterier.

Det er Miljøstyrelsen der er myndighed på området, og inden eksporten skal der søges om tilladelse hos Miljøstyrelsen.

Grøn liste

På den grønne liste står typisk rene affaldsfraktioner af pap, papir, jern, metal og plast.

Første gang din virksomhed eller du som privatperson eksporterer en affaldstype fra den grønne liste, skal du indsende nogle oplysninger til Silkeborg Kommune.

Du skal oplyse følgende: 

  • Hvilken affaldstype du ønsker at eksportere
  • Hvilket land du vil eksportere til
  • Hvordan affaldstypen skal bruges på modtagestedet 
  • Hvor stor årlige mængde det drejer sig om

Derefter skal du én gang årligt inden 1. februar sende oplysninger om de transporter, der er gennemført året før til Silkeborg Kommune.

Affald eller produkt?

Det kan være svært at finde ud af om det du ønsker at eksportere er affald eller et produkt. Skemaet nedenfor kan hjælpe dig på vej:

Affald 

Produkt 

Emnet er ikke komplet og der mangler væsentlige dele 

Skriftligt bevis for, at alle delene i sendingen fungerer

Der er fysiske skader på emnet som forringer funktionaliteten (slidt og beskadiget udseende)

En erklæring fra indehaveren om, at intet i sendingen er affald

Utilstrækkelig emballage til at beskytte emnet under transport, læsning og aflæsning

Tilstrækkelig og forsvarligt emballering 

Emnet kan kun bruges til reservedele

Kopi af købsfaktura