Selvbetjening og tidsbestilling

Farligt affald, opbevaring, PCB med videre

Farligt affald er bl.a. affald af olier, maling og kemikalier. Farligt affald skal sorteres fra andet affald. Det farlige affald er skadeligt både for miljø og mennesker.

Tomme malerspande i container

Hvis du er i tvivl om affald er farligt affald, kan du kontakte Silkeborg Kommune, Team Energi og Ressourcer.

Læs mere om:

Affald med PCB

Anmeldelse og afhentning af farligt affald

Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Spildolieordningen