Selvbetjening og tidsbestilling

Grænseværdier for byggeaffald

De 12 kommuner i Business Region Aarhus har 1. januar 2021 indført fælles grænseværdier for farlige og skadelige stoffer i byggeaffald.

Byggeplads

De 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus har besluttet, at det skal være langt nemmere og mere enkelt for entreprenører og nedrivningsfirmaer i Østjylland at komme af med byggeaffald.

Derfor gælder der fra 1. januar 2021 de samme grænseværdier for en række potentielt skadelige stoffer i byggeaffald på tværs af de 12 østjyske kommuner.

Dermed vil virksomhederne fremover blive mødt med de samme krav og forventninger i hele Business Region Aarhus.

Grænseværdier i byggeaffald

Gældende grænseværdier for 1. januar 2021 ses i tabellen her.

Stof 

Forurenet

Farligt affald* 

 Enhed

Asbest

 Ikke støvende  Støvende   - 

PCB

 0,1 - 50  > 50   mg/kg TS 

Bly

 40 - 2.500  > 2.500   mg/kg TS

Cadmium

 0,5 - 1.000  > 1.000   mg/kg TS 

Zink

 500 - 2.500  > 2.500   mg/kg TS

Kobber

 500 - 2.500  > 2.500   mg/kg TS

Nikkel

 30 - 1.000  > 1.000   mg/kg TS

Krom (total)

 500 - 1.000  > 1.000   mg/kg TS

Kviksølv

(organisk/uorganisk)

 1 - 2.500  > 2.500   mg/kg TS

Arsen

 20  - 1.000  > 1.000   mg/kg TS

PAH

 0,3/4** - 1.000   > 1.000   mg/kg TS

Klorerede paraffiner

(kort-/mellemkædede)

 -  > 2.500   mg/kg TS

Kulbrinter (sum)

 100 - 1.000  > 1.000   mg/kg TS 

 

* Summen af koncentrationen af tungmetaller over 1.000 mg/kg, må ikke overstige 2.500 mg/kg i alt.

** Indholdet af de specifikke PAH’er Benz(a)pyren og Dibenzoanthracen må ikke overstige 0,3 mg/kg. Hvis disse hver især er <0,3 mg/kg, er grænseværdien for summen af PAH’er 4 mg/kg.

 

Læs mere om bygge- og anlægsaffald

Læs mere om affald med PCB

Læs mere om genanvendelse af knust asfalt