Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrugsaffald

Her kan du finde vejledning om affald fra landbrug og hente en pjece om landbrugsaffald fra Silkeborg Forsyning.

billede af gård med gylletanke og siloer

Sortering af affald fra landbrug

Du skal sortere dit affald. Der er flere kategorier som du skal sortere efter og de forskellige affaldstyper må ikke blandes. De mest relevante kategorier til sortering af landbrugsaffald er beskrevet herunder, med eksempler på hvad det kunne være:

  • Materialer der kan genbruges: Plast fra ensilage, sten, beton eller tegl m.m.
  • Affald til forbrænding: Plastik der ikke kan genbruges m.m.
  • Affald til deponering: Affald der hverken kan genbruges eller brændes af
  • Farligt affald: Spildolie, oliefiltre, kemikalier eller akkumulatorer m.m.
  • Affald der kræver en speciel behandling: Medicinsk affald m.m.

Silkeborg Forsyning A/S har lavet en pjece om affald fra landbrug. Der kan du læse mere om, hvordan du bortskaffer de affaldstyper, der typisk forekommer i landbruget.

Hvor kan du komme af med affaldet?

Hvis du er tilmeldt genbrugspladsordningen, kan du aflevere affald på genbrugspladserne.

Regler om afbrænding

Du må som hovedregel ikke brænde dit affald af. Der er dog nogle få undtagelser herfra.

Læs mere om regler for affald i pjecen fra Silkeborg Forsyning A/S