Selvbetjening og tidsbestilling

Etablering og ændring af landbrugsbygninger og anlæg

Når du skal opføre ny driftsbygning, ensilageplads, staldsystemer, udskifte gyllebeholder m.m. skal det anmeldes til Silkeborg Kommune.

billede af landbrugssiloer

Vi kan give tilladelse til opførelse af bestemte typer af byggeri og til visse ændringer i dyreholdet uden at det kræver en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse.

Her kan du se hvilke typer byggerier, du kan anmelde. Nogle typer af byggeri vil kræve en byggetilladelse inden byggeriet påbegyndes. Du kan læse mere på siden om byggetilladelser.

Bygninger der kræver en anmeldelse

Visse typer af bygninger kræver ikke miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, men kan opføres efter en anmeldelse. De bygninger, du kan opføre ved en anmeldelse er:

  • Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager eller lager til opbevaring af foder og malkestalde 
  • Ensilageplads med et areal op til 3.000 m2 
  • Etablering af produktionsareal til vinteropstaldning i forbindelse med naturafgræsning 
  • Etablering af produktionsareal til dyrehold af hobbymæssig karakter 
  • Skift imellem miljøteknologiske løsninger eller afprøvning af miljøeffektive teknologier/teknikker 
  • Skift mellem staldsystemer, for husdyrbrug godkendt eller tilladt efter § 16a eller § 16b i husdyrbrugloven 

Alle anmeldelser skal ske gennem husdyrgodkendelse.dk

Når udvidelsen og byggeriet er afsluttet

Når din udvidelse eller ændring af eksisterende byggeri eller anlæg er afsluttet, skal det færdigmeldes hos os.  

Færdigmeld anlæg via vores selvbetjeningsløsning (NemID)

Opbevaringsanlæg og gyllebeholder

Anmeld udtagning af gyllebeholder via vores selvbetjeningsløsning (NemID) 

Anmeld plante- og husdyrbrug under godkendelsesgrænsen, der ønsker at etablere et gødningsopbevaringsanlæg, anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse eller ensilageopbevaringsanlæg via selvbetningsløsning (NemID)

* Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 916 af 23. juni 2017