Selvbetjening og tidsbestilling

Nyt byggeri

Skal du opføre nye driftsbygninger skal det anmeldes til Kommunen.

Vi kan give tilladelse til opførelse af bestemte typer af byggeri og til visse ændringer i dyreholdet uden at det kræver en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse.

Du kan herunder se, hvilke typer byggerier, du kan anmelde. Nogle typer af byggeri vil kræve en byggetilladelse inden byggeriet påbegyndes. Du kan læse mere herom ved at følge nedenstående link.

Du kan læse mere på siden om byggetilladelser

Bygninger, der kræver en anmeldelse

Visse typer af bygninger kræver ikke miljøgodkendelse eller miljøtilladelse, men kan opføres efter en anmeldelse. De bygninger, du kan opføre ved en anmeldelse er:

  • Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager eller lager til opbevaring af foder og malkestalde ( § 10*)
  • Ensilageplads med et areal op til 3.000 m2 ( § 11*)
  • Etablering af produktionsareal til vinteropstaldning i forbindelse med naturafgræsning ( § 12*)
  • Etablering af produktionsareal til dyrehold af hobbymæssig karakter (§ 13*)
  • Skift imellem miljøteknologiske løsninger eller afprøvning af miljøeffektive teknologier/teknikker (§§ 15-16*)
  • Skift mellem staldsystemer, for husdyrbrug godkendt eller tilladt efter § 16a eller § 16b i husdyrbrugloven (§ 18*)

Alle anmeldelser skal ske gennem husdyrgodkendelse.dk

Når byggeriet er afsluttet, skal der færdigmeldes vi Silkeborg Kommunes selvbetjeningsløsning.

Ønsker du at tage din gyllebeholder ud af drift, skal det anmeldes via Silkeborg Kommunes selvbetjeningsløsning 

Plantebrug og husdyrbrug under godkendelsesgrænsen, der ønsker at etablere et gødningsopbevaringsanlæg, anlæg til opbevaring af afgasset vegetabilsk biomasse eller ensilageopbevaringsanlæg skal anmelde det til Silkeborg Kommune.(NemID)

* Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 916 af 23. juni 2017

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort