Selvbetjening og tidsbestilling

Dyre- og hobbyhold

Se hvor mange dyr man må have i byen og på landet uden en tilladelse.
Find gode råd til at begrænse generne for dine naboer, når du har dyr.

billeder af får

Husdyr på landet

Hvis du bor i landzone, må du have følgende husdyr uden en tilladelse: 

 • 2 køer med kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med føl
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • andre dyretyper end nævnt ovenfor, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
 • forskellige dyretyper sammensat, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Hvis du vil have flere dyr, er det erhverv.

Anmeld dit dyrehold til Silkeborg Kommune

Du kan have færre dyr af flere forskellige dyretyper uden tilladelse. Det kan være en god ide, at kontakte os i landbrugsteamet og høre, om den kombination af dyr som du vil have, kræver en tilladelse.  

Ønsker du at anmelde dit dyrehold, kan du udfylde Silkeborg Kommunens digitale blanket (NemID)

Hvis du ikke længere har dyrehold på din adresse, kan du meddele det til Silkeborg Kommune via nedenstående digitale blanket.

Erklæring vedrørende ophør af dyrehold (NemID)

Etablering eller ændringer af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg, skal anmeldes til Silkeborg Kommune.

Har du en miljøgodkendelse eller tilladelse og vil ændre på dit dyrehold.

Husdyr i byen 

Når du bor i byzone, må du have følgende husdyr uden en tilladelse:

 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Du må ikke holde svin, kvæg, får, geder eller heste i byzone.

Er du i tvivl, så kontakt landbrugsteamet i Teknik- og Miljøafdelingen. Send en mail via 'Send e-mail'- knappen på denne side.

Er du omfattet af nedenstående mht. produktionsareal og sammensætning af dyrehold, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg? Så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Silkeborg Kommune.

Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m².

Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning).

 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):
  • Dyrearter og -typer
  • Produktionsarealets størrelse i m²
  • Staldsystem
  • Bygge- og konstruktionstegninger
 • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)
  • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.
 • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.)
  • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.

Vis hensyn til dine naboer 

Du skal være opmærksom på, at din nabo måske ikke er lige så begejstret for dine dyr som du selv er. Dyrene kan give anledning til lugt og støjgener. Tag hensyn til dine naboer og hold dine dyr med omtanke. Tal med din nabo. Er hun eller han generet af dine dyr? Lyt til naboen og overvej om du kan ændre på den måde du holder dyr.

Vi har samlet en række gode råd om høns i folderen 'Høns og det gode naboskab'. Der er forslag som begrænser generne fra dit hønsehold og ideer til hvad du skal inddrage din nabo i. 

Læs folder om høns og det gode naboskab (pdf)

Læs folder om miljøregler for hestehold (pdf)