Selvbetjening og tidsbestilling

Miljøtilsyn

Et miljøtilsyn er en kontrol af landbrugets påvirkninger på det eksterne miljø

Billede af smågrise

Hvad er et miljøtilsyn

Et miljøtilsyn er en kontrol af landbrugets påvirkninger på det eksterne miljø.

Der bliver typisk tjekket følgende forhold:

  • Størrelse og sammensætning af dyrehold
  • Indretning af staldanlæg og opbevaringsanlæg til husdyrgødning
  • Håndtering og opbevaring af husdyrgødning
  • Håndtering og opbevaring af foder
  • Håndtering og opbevaring af olie og kemikalie
  • Overholdelse af vilkår i en miljøgodkendelse
  • Forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr
  • Erosion af jord til vandløb, sø eller kystvand

Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol af landbrugets miljøforhold. Vores tilsyn er dialogbaserede, og de omfatter både vejledning og kontrol med at lovgivning og meddelte godkendelser bliver overholdt. Vi ser tilsynene som en oplagt mulighed for at få en uformel miljøsnak, og vi håber, at vores besøg opfattes som hjælp til at blive klogere på de gældende miljøregler. 

Brugerbetaling 

Informationer og regler vedr. brugerbetaling

Frekvens af miljøtilsyn

Hvert år skal Silkeborg Kommune udføre et bestemt antal miljøtilsyn på jordbrugsvirksomheder.

Se Tilsynsbekendtgørelsen hvilke virksomheder er omfattet af det kommunale miljøtilsyn.

Tilsynsrapporter og offentliggørelse 

Informationer om tilsynsrapporter og offentliggørelse