Selvbetjening og tidsbestilling

Større husdyrbrug

De største landbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre landbrug skal søge en miljøtilladelse eller anmelde et dyrehold.

billede af sortbrogede malkekøer

Det kræver §16a miljøgodkendelse, hvis

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg N pr. år og har et produktionsareal* større end 100 m2.

Derudover kræves der altid miljøgodkendelse hvis husdyrbruget har:

  1. Flere end 750 stipladser til søer,
  2. Flere end 2000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
  3. Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Det kræver §16b miljøtilladelse, hvis

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug, med en ammoniakemission mindre end 3.500 kg N pr. år og et produktionsareal* større end 100 m2.

Hvordan søger man miljøgodkendelse og tilladelse

Du skal sende ansøgningen ind via husdyrgodkendelse.dk.

Nogle ændringer kræver kun en anmeldelse

Det kræver som udgangspunkt kun en forudgående anmeldelse til kommunen før du laver ændringer i dit dyrehold eller bygger nyt.

Du kan lave disse ændringer med en anmeldelse:

  •  Skift mellem visse dyretyper (§§ 14 og 18*)
  •  Emissionsorienteret produktionstilpasning ved slagtesvin, for husdyrbrug tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (§ 17*)

Alle anmeldelser skal ske gennem husdyrgodkendelse.dk

For nyt byggeri, se mere her på siden under nyt byggeri.

Hvor offentliggøres høringer, godkendelser og tilladelser? 

Godkendelser og tilladelser offentliggøres på miljøstyrelsens hjemmeside

På kommunens hjemmeside offentliggøres høringer, tilladelser og godkendelser.

Brugerbetaling

Informationer og regler vedr. brugerbetaling

* Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 916 af 23. juni 2017