Selvbetjening

Ekstern støj fra virksomheder mv

Ekstern støj fra virksomheder mv.


Miljøstyrelsen har i vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (PDF) fastsat vejledende grænseværdier for den eksterne støj fra virksomheder. Med den eksterne støj menes det støjbidrag til omgivelserne, som en virksomhed giver anledning til uden for virksomhedens egen grund - og som reguleres via miljølovgivningen.

De vejledende støjgrænser er fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. De siger derfor noget om, hvor højt støjniveauet kan være, før de fleste mennesker føler sig generet.

Grænseværdierne udgør grundlaget for kommunens vurdering af støjforurening. Og vi anvender dem for eksempel ogs&ari