Selvbetjening og tidsbestilling

Restaurationer, spillesteder og musikarrangementer

Din virksomhed må ikke genere naboerne. Støj og lugt giver ofte anledning til gener og naboklager. Det er derfor vigtigt, at sikre sig at virksomheden indrettes, så den overholder grænseværdier for støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Der er også krav til lugt og spildevand.

Støj
Støj fra restaurationer, spillesteder og musikarrangementer stammer fra musik, stedets gæster, håndtering af service, rengøring og afrydning.

Der er forskellige vejledende grænseværdier for dag-, aften- og natperioden. Grænseværdierne er desuden afhængige af i hvilket område din virksomhed ligger. I skemaet nedenfor kan du se grænseværdierne for støj:

 

Grænseværdier for støj fra restaurationer, spillesteder og musikarrangementer

 

 

 

 

 

Man-fre kl 07-18
Lør kl 07-14

 

 

Man-fre kl 18-22
Lør kl 14-22
Søn- og helligdage kl. 07-22

 

 

Alle dage kl 22-07

 

 

1. Erhvervs- og industriområder

 

 

70 dB

 

 

70 dB

 

 

70 dB

 

 

2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder

 

 

60 dB

 

 

60 dB

 

 

60 dB

 

 

3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)

 

 

55 dB

 

 

45 dB

 

 

40 dB

 

 

4. Etageboligområder

 

 

50 dB

 

 

45 dB

 

 

40 dB

 

 

5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

 

 

45 dB

 

 

40 dB

 

 

35 dB

 

 

6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder

 

 

40 dB

 

 

35 dB

 

 

35 dB

 

 

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Når der er tale om musikstøj skal du også være opmærksom på, at din virksomhed også skal overholde grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

 

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavfrekvent støj
(A-vægtet niveau: 10-160 Hz)

 

 

 Infralyd
G-vægtet lydniveau)

 

 

 Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.

 

 

aften/nat (kl 18-07)

 

 

20 dB

 

 

85 dB

 

 

dag (kl 07-18)

 

 

25 dB

 

 

 85 dB

 

 

 Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum

 

 

 30 dB

 

 

 85 dB

 

 

 Øvrige rum i virksomheder

 

 

 35 dB

 

 

 90 dB

 

 

 

Grænseværdier for vibrationer

 

 

 

 

 

Kl. 07-18

 

 

Kl. 18-07

 

  • Boliger i boligområde, børneinstitutioner og lignende

 

75 dB

 

 

75 dB

 

 

Boliger i blandet bolig / erhvervsområde

 

 

80 dB

 

 

75 dB

 

 

Kontorer og undervisningslokaler

 

 

80 dB

 

 

80 dB

 

 

Erhvervsbebyggelse

 

 

85 dB

 

 

85 dB

 

 

 

Når kommunen modtager en klager over støj, er det grænseværdierne ovenfor, vi bruger i behandlingen af klagen. Kommunen kan give påbud om at begrænse støjen eller om for eksempelvis at begrænse tiden for udendørs servering, sådan at grænseværdierne for støj ikke overskrides.

Lugt
Det er vigtigt at restaurationen indrettes, så lugtgener minimeres mest muligt. Bl.a. ventilationssystemet, den udsugede luftmængde, filtre og skorstenens højde over taget har betydning for, hvordan naboerne oplever lugtgener.

Spildevand
Ved tilberedning af mad opstår der fedtholdtdigt spildevand. Det kan give fedtpropper i afløb og kloak. Restaurationer skal derfor installere en fedtudskiller på afløb, hvor der ledes fedtholdigt spildevand til.  Inden der installeres en fedtudskiller, skal virksomheden ansøge kommunen om en tilslutningstilladelse. Kontakt Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, tlf. 89 70 10 00 eller virksomhederogjord@silkeborg.dk

Hvis du vil læse mere om spildevandstilladelser

Udeservering og alkoholbevilling
Opstilling af borde, bænke, stole og lignende til udendørs servering kræver tilladelse fra kommunen.

Læs mere om udeservering

Hvis du vil starte en restauration, hvor du vil servere alkohol for dine gæster, skal du søge om at få en alkoholbevilling.

Læs mere om alkoholbevilling

Sider/pjecer med informationer om støj:

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om støj
Læs mere om støj fra udendørs musikarrangementer
Læs mere om støj fra selskabslokaler m.m.
Læs mere om støj fra restauranter og værtshuse
Læs mere om spildevandstilladelser
Læs mere om udeservering
Læs mere om alkoholbevilling