Selvbetjening og tidsbestilling

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven og museumsloven regulerer anvendelsen af naturområder. Det kan have betydning for erhverv og virksomheder.

billede af blomstereng

Virksomheder og landbrug kan komme i berøring med naturbeskyttelsen på mange områder.

Byggeri og anlæg kan kræve dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og museumsloven.

Ændringer i virksomhedens drift kan også have betydning for naturbeskyttelsen.

Du kan læse mere om lovgivningen på naturbeskyttelsesområdet her på siden.

Du er velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål.