Selvbetjening og tidsbestilling

Jordhåndteringsplan

Hvis du ønsker at reducerer antal jordprøver, kan du indsende et forslag til en jordhåndteringsplan. En jordhåndteringsplan svarer til en forklassificering af jorden på grunden. Vi anbefaler også, at du indsender oplæg til analyse af jorden. Vi vil gerne kommentere et sådant oplæg. Silkeborg Kommune kan godkende en jordhåndteringsplan med et reduceret analyseantal.

Jordhåndteringsplanen, som du sender til os, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Lokalitetens adresse, matrikel nr. og ejerlav eller strækning
  • Situationsplan, hvor følgende fremgår:

Du kan med fordel lave en situationsplan for hver dybde, hvor der er udtaget prøve.

  • Angivelse af prøvefrekvensen (f.eks. en prøve pr. 30 tons)
  • Beskrivelse af prøvetagningsmetoden
  • Beskrivelse af jordprøverne
  • Analyserapporter fra laboratoriet
  • Beskrivelse af afgrænsning af eventuelle hot-spots
  • Angivelse af jordmængder i de forskellige forureningsklasser/-kategorier
For vejjord kan du tage udgangspunkt i udkast til retningslinjer for håndtering af vejjord.