Selvbetjening

§ 8-ansøgninger

Nedenfor er en tjekliste med de punkter en ansøgning om tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven bør indeholde.

Oversigten er generel og vi anbefaler derfor at du drøfter din sag med Team Virksomheder og Jord så tidligt i sagsforløbet som muligt.

Stamdata mv.:

  • Lokalitetens adresse