Selvbetjening og tidsbestilling

Rammebetingelser

I erhvervsstrategien "Fremad sammen" 2018-2022 arbejder vi med fire drivere for vækst, der er med til at skabe bedre rammebetingelser - og som gør det attraktivt at drive virksomhed i Silkeborg Kommune. Læs mere om de fire forskellige drivere nedenfor.

Rammebetingelser

Vi arbejder for, at virksomheder i Silkeborg Kommune har de bedstebetingelser for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Derfor arbejder vi sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcenter og lokale/regionale erhvervsfremmeaktører om konkrete initiativer, som imødekommer virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

I 2020/1 arbejder vi på: 

Fællesskab og stolthed omkring de erhvervsfaglige uddannelser

Vi underbygger virksomhedernes arbejde med at tiltrække fremtidens dygtige hænder gennem ErhvervSilkeborgs lærlingenetværk. Her kan virksomheder styrke deres lærlingeindsats gennem sociale/faglige arrangementer for lærlinge. Samtidig fejres virksomhedernes nyuddannede svende ved et særligt lykønskningsarrangement.

Forspring til at tiltrække de højtuddannede talenter

Vi giver Silkeborg Kommunes virksomheder et forspring, når fremtidens højtuddannede medarbejdere skal tiltrækkes. Det sker gennem jobcrawls, hvor studerende fra eftertragtede uddannelsesretninger – såsom maskiningeniør og bygningskonstruktør – besøger vækstvirksomheder for at høre om karrieremulighederne. Derudover har virksomheder mulighed for at møde deres kommende medarbejdere gennem Company dating på VIA University College.

Silkeborgmotorvejen er vejen til vækst. Siden motorvejen åbnede i 2016, har vioplevet en markant stigende interesse fra virksomheder, som ønsker at etablere sig
langs motorvejen. Med silkeborgvokser.dk lancerer vi Silkeborg Kommune som en attraktiv erhvervsdestination.

I 2020/1 arbejder vi på:

Topmøde med fokus på erhvervspolitiske emner

Ved årets topmøde sætter vi fokus på Silkeborg som erhvervsdestination. Og hvordan vi sikrer de bedste vækstbetingelser for kommunens virksomheder, samt synliggør vores potentiale som midtjyllands erhvervscentrum.

Tiltrækning af erhvervsprojekter

Det er efterhånden blevet en tradition, at vi inviterer rådgivere og entreprenører til ”Byg med Silkeborg”. Et arrangement, hvor vi fokuserer på Silkeborgs potentiale
som erhvervskommune og viser projektmulighederne frem, samtidig med at der netværkes.

Vidste du, at du inden for en times kørsel fra Silkeborg kan nå 1,2 mio. indbyggere, 130.000 arbejdssteder/virksomheder, 21 videregående uddannelsesinstitutioner, mere end 600.000 jobs, 3 lufthavne og Aarhus Havn.

Vi arbejder for at styrke vores handelsliv og vi ved, at et levende bymiljøer vigtigt for både nye og eksisterende borgere. Samtidig skal arbejdet med Danmarks Outdoor Hovedstad føre til mere omsætning for vores turistbranche og handelsliv.

I 2020/1 arbejder vi på:

Spotlys på detailhandelstalenter

Silkeborg rummer en stribe unge talenter indenfor detailhandel og restauration. Talenter som har et godt blik for nye trends og morgendagens forretning. Med etableringen af et nyt detailhandelsnetværk for talenter samler vi kræfterne for at udvikle nye ideer til gavn for Silkeborgs handelsmiljø. For eksempel ift. aktiveringen af tomme lejemål. Og spotlyset rettes endnu engang mod restaurations- og detailhandlens stjerner, når der afvikles ’byens bedste’.

Flere kunder udefra

I 2020 renoveres Vestergade. Og den omfattende byggeproces kan ændre butikkernes kundemønstre, mens renoveringen står på. Vi ønsker at minimere kundetabet, og derfor iværksætter HandelSilkeborg bl.a. en markedsføringskampagne, der sammenkobler events og handelsoplevelser, så flere udefra bruger Silkeborg som shopping og oplevelsesdestination. Endvidere gennemføres en postnummerundersøgelse.

Gadeudvalg øger handelsgadernes attraktivitet

Nye gadeudvalg spirer frem, ligesom de etablerede gadeudvalg øger handelsgadernes attraktivitet og aktivitetsniveau. Derfor fortsætter vi arbejdet med de eksisterende
gadeudvalg og sikrer starthjælp til de gågader, som endnu ikke har etableret et udvalg. Målet er handelsgader med et højt aktivitetsniveau såvel som et handelsmiljø, som byder på forskellige udtryk og overraskelser.

Sammenhæng mellem outdoor og omsætning

Vi knytter flere kommercielle produkter til de gratis outdoortilbud. Samtidig arbejdes der systematisk med at skabe værdikæder mellem outdooraktiviteter og byens overnatnings- bespisnings- og serviceerhverv.

Analyse af Silkeborgs hotelkapacitet

Skaber brandet Danmarks Outdoor Hovedstad et nyt behov for overnatning, og hvordan imødekommer vi i det hele taget turisternes ønsker til overnatning på den bedste måde? Det bliver vi klogere på, når vi gennemfører en analyse af Silkeborgs overnatningsudbud og -kapacitet i samarbejde med VisitAarhus.

Flere møder og konferencer i Danmarks Outdoor Hovedstad

Vi intensiverer arbejdet med at tiltrække møder og konferencer til Silkeborg, når VisitAarhus styrker relationerne til Silkeborgs virksomheder ved hjælp af den incomingfunktion, som blev etableret i 2019. Samtidig øger vi mødeplanlæggernes kendskab til Silkeborg gennem inspirerende studieture.

Innovation er vejen til vækst. Derfor henter vi inspiration udefra,som kan styrke virksomhedernes forretninger såvel som at inspirere til nye samarbejder.

I 2020/1 arbejder vi på: 

Signaturarrangement for innovation

Vi inspirerer Silkeborgs virksomheder til at tænke innovativt i deres produkt- og serviceudvikling, når InnovationSilkeborg inviterer til et spændende signaturarrangement
med fokus på konkrete innovationsemner og -værktøjer.

Studietur til verdens innovationscentrum

Der kigges mod de dominerende innovationstendenser, når InnovationSilkeborg arrangerer en studietur til Kina - til Pearl River Vally - sammen med Innovation Lab,
China Hive og Udenrigsministeriet. De deltagende virksomheder vil høre om verdenskendt innovation, skabe netværk og blive klogere ift. at omsætte deres innovationsviden til konkrete handlinger.