Selvbetjening og tidsbestilling

Virksomheder

Vi tilbyder vores målgrupper vejledning, netværk og viden. Indsatserne er inddelt efter målgrupper. Læs mere om de forskellige handlinger nedenfor.

Virksomheder

I 2018 og 2019 blev iværksætterarbejdet intensiveret. Konkret rummer G-Krafts iværksættermiljønu 20 iværksættere mere end tidligere. Men vi ønsker fortsat at fintune iværksætterindsatsen. Et er start-up – noget andet er scale-up.

I 2020/1 arbejder vi på:

Analyse af fremtidens iværksætter-setup

Vi undersøger, hvordan andre kommuner og private aktører arbejder med iværksætteri, ligesom vi bliver skarpere på, hvordan vores egne indsatser matcher vores ambitioner. Analysen vil udmønte sig i anbefalinger til konkrete handlinger, blandt andet i forhold til hvordan vores iværksættere hurtigt bringes ind på vækstkurven.

Flere iværksætterindsatser

Flere iværksætterindsatser skubber allerede på de unges entreprenørskabsånd. Fx i Ungekulturhuset, hvor der er aktiviteter for unge, der gerne vil teste en forretningside. Eller når Erhvervsakademi Dania og VIA University College laver forløb for og sparrer med studenteriværksættere i studentervæksthuset.

Vidste du at?

Vi har øget antallet af pladser i G-kraft til 71, og flere unge virksomheder kan blive en del af vækstmiljøet. ErhvervSilkeborg sætter spot på og udvikler iværksætternes salgskompetencer. Og vi vil udbygge et stærkt økosystem med et velfungerende netværk, hvor der er fokus på at involvere og inddrage iværksættere, rådgivere og aktører fra hele Silkeborg.  

 

Vi arbejder sammen med erhvervslivet om at styrke vores erhvervsimage ogtiltrække nye virksomheder til Silkeborg Kommune. Samtidig understøtter vi den medarbejderdrevne innovation, og vi inspirerer til fremtidens butik med værdiskabende inspirationsmøder.

I 2020/1 arbejder vi på:

Innovationsnetværk for nøglemedarbejdere

InnovationSilkeborg opbygger et nyt innovationsnetværk, hvor nøglemedarbejdere kan blive inspireret til - og samarbejde om - at fremme og fastholde innovationen i
og på tværs af virksomheder.

Inspirationsmøder inden for e-handel, salg og fremtidens butik

Vi ønsker at styrke Silkeborg som handelsby, og derfor inviteres detailhandlen til tre ledelsesmøder med fokus på højaktuelle emner som salg, e-handel og fremtidens
butik. Formålet er at inspirere butikkerne til deres fortsatte udvikling og styrke sammenholdet.

Silkeborg vokser

I slutningen af 2019 lancerede vi vores kampagne – Silkeborg Vokser, som sætter retningen for Silkeborg som erhvervskommune. Nu sætter vi handling bag ordene
med en større markedsføringsindsats, som henvender sig til vækstvirksomheder fra andre kommuner. Vi vil – gennem medier, direct mails og direkte dialog - fortælle,
hvad Silkeborg har at byde på for virksomheder med udvidelse- eller flytteplaner.

For mange virksomheder er den bæredygtige forretningsudvikling blevetet konkurrence- og udviklingsparameter. Derfor hjælper vi virksomheder med at igangsætte den grønne omstilling gennem den rette forretningsplan. Ligesom vi markerer de grønne frontløbere til inspiration for andre virksomheder.

I 2020/1 sætter vi fokus på:

Energi- ogCO2-besparelser med den rigtige forretningsplan

Vi hjælper de små- og mellemstore virksomheder med at nedbringe deres energi- og ressourceforbrug ved hjælp af grønnere forretningsplaner. Samtidig afholdes forskellige tema- og netværksarrangementer, som styrker virksomhedernes arbejde med at nedbringe ressourceforbruget.

De grønne væksthistorier som inspiration for andre virksomheder

De grønne væksthistorier - og effekten af dem – trækkes frem på scenen, når vi inviterer Silkeborgs erhvervsliv til et arrangement spækket med inspiration til den grønne dagsorden som vækstdriver. Ved samme lejlighed uddeles Silkeborg Kommunes grønne ærespris til en særlig frontløber indenfor den grønne dagsorden.

Vidste du at?

Silkeborg Kommune har igangsat arbejdet med en klimastrategi, som sætter retningen for de handlinger, som skal nedbringe CO2-forbruget for kommunen som organisation såvel som for kommunen som geografisk område.