Selvbetjening og tidsbestilling

Erhvervshandleplan 2020/2

Erhvervshandleplan 2020/2 sætter handler og fart på vores erhvervsstrategi "Fremad sammen" i anden halvdel af 2020.

Nye udfordringer - handlinger som genstarter væksten

Vores ambitioner er fortsat store, men strategien må tilpasses den nye virkelighed, hvor coronakrisen har vidtgående konsekvenser for samfundet og de lokale virksomheder.

I 2030 stræber vi ambitiøst efter

  • 105.000 borgere
  • 4000 flere arbejdspladser
  • Fortsat at være i top 10 i erhvervsklimamålingerne
  • At assistere og markere grønne initiativer i kommunens virksomheder for at fremme bæredygtige løsninger og nedbringe CO2 udledningen.

Fra handling til fremgang

Med erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi for at imødekomme de udfordringer, som Silkeborgs virksomheder oplever på baggrund af coronakrisen. Og handleplanen indeholder 12 konkrete initiativer, som har til formål - hurtigt - at skabe effekt for erhvervslivet.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til realisering af Erhvervshandleplan 2020/2, som er gældende fra maj-december 2020. Sideløbende med handlingerne i Erhvervshandleplan 2020/2 udføres de handlinger fra Erhvervshandleplan 2020/1 (jan-maj), som endnu ikke er gennemført pga. coronakrisen.

Læs mere om, hvad vi gør for at forbedre vores rammebetingelser.

Læs mere om vores indsatser rettet direkte til vores virksomheder.