Selvbetjening og tidsbestilling

Rammebetingelser

I erhvervsstrategien "Fremad sammen" 2018-2022 arbejder vi med fire drivere for vækst, der er med til at skabe bedre rammebetingelser - og som gør det attraktivt at drive virksomhed i Silkeborg Kommune.

Rammebetingelser

Erhvervslivet bliver udfordret af de nye forretningsbetingelser.Og mange virksomheder er tvunget til at foretage justeringer af opgaver
– og forretningsplaner – således, at medarbejdere kan fastholdes og udviklingen kan fortsætte.

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:

Efteruddannelse som skaber synergi til virksomhedernes forretningsudvikling

Med ændrede strategier følger nye behov ift. medarbejdernes kompetencer. De vigtigste kompetencer før corona-krisen, er ikke nødvendigvis de vigtigste kompetencer efter corona-krisen. Derfor styrker vi arbejdet med efteruddannelse indenfor vækstfremmende områder såsom hygiejne, digitalisering og bæredygtighed. Vi opkvalificerer vores egen viden om nye (og digitale) uddannelsesmuligheder. Ligesom Jobcenter Erhverv besøger mere end 70 virksomheder med det særlige
fokus at fremme opkvalificering – og fremtidssikrer medarbejdernes kompetencer – for at styrke virksomhedernes konkurrencekraft.

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:

 • Fællesskab og stolthed omkring de erhvervsfaglige uddannelser
 • Forspring til at tiltrække de højtuddannede talenter

Silkeborgs midtby gennemgår store forandringer, og mens renoveringerne står på, udfordres de eksisterende kundemønstre. Derfor lancerede vi, med erhvervshandleplan 2020/1, en række handlinger, som skulle mindske konsekvenserne af byggerod og -støj for de handelsdrivende. Og nu ser vi – med glæde – fremad mod færdiggørelsen af den første gågade.

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:

Åbning af den nye, grønne Vestergade

Renoveringen af Vestergade er undervejs, og til efteråret er den nye, grønnere gågade klar til at skabe rammen om fremtidens handelsliv. Det skal fejres! Og eftersom genåbningen sker af to omgange, afholder vi to åbningsarrangementer, som – med respekt for sundhedsrestriktioner – kickstarter handlen og markerer færdiggørelsen af den nyrenoverede gågade.

I Erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:

 • Topmøde med fokus på erhvervspolitiske emner
 • Tiltrækning af erhvervsprojekter

Arbejdet med service og attraktivitet har - traditionelt set - været ensbetydende med events, som markedsfører Silkeborg Kommune som erhvervs- og handelsby. Men de nye forsamlings- og afstandsrestriktioner kræver, at vi nytænker måderne, hvorpå vi tiltrækker kunder og yder service.

I Erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:

 

Implementering af city app

Fremtidens handelsby anvender (også) digitale muligheder til at synliggøre byens muligheder. Derfor implementeres en ny city-app, som aktiverer relevante kommunale informationer om emner som parkeringsforhold og oplevelsesattraktioner.

Butikstjek som pilotprojekt

Der gennemføres en række butikstjek, hvor lokale detailhandels- og SoMe-eksperter giver butiksindehavere salgssparring. Initiativet betragtes som et pilotprojekt. Og hvis de første erfaringer viser gode resultater, kan det være startskuddet til et makkerskab med Erhvervshus Midtjylland om en bredere indsats, som kan imødekomme detailhandlens udfordringer.

Fasttrack for erhvervssager

Krisesituationen understreger betydningen af, at erhvervssager - som skaber opgaver, ordrer og arbejdspladser - ekspederes med hastighed. Derfor etablerer vi en fasttrack for erhvervssager - som, med afsatte ressourcer - kan sikre fremdriften af erhvervssager samt imødekomme eventuelle flaskehalse, som forsinker sagsbehandlingen.

Nye servicemetoder

Den kommunale service forandrer sig, når de almindelige mødeformer bliver digitale. Det øger mulighederne for fleksibilitet. Men det skaber også nye præmisser for den oplevede erhvervsservice. Hvordan udvikler vi den kommunale erhvervsservice? Det skærper vi opmærksomheden på - gennem et serviceforløb - sammen med nøglemedarbejdere, der beskæftiger sig med erhvervssager.

I erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi

 • Spotlys på detailhandelstalenter (+ afholdelse af byens bedste)
 • Flere kunder udefra (+ postnummerundersøgelse)
 • Gadeudvalg øger handelsgadernes attraktivitet
 • Sammenhæng mellem outdoor og omsætning
 • Analyse af Silkeborgs hotelkapacitet
 • Flere møder og konferencer i Danmarks Outdoor Hovedstad
 • Outdoor som udviklingsværktøj     

 

De seneste måneder har understreget betydningen af, at den bedste viden fra regionale og nationale aktører bringes videre til de lokale virksomheder. Det arbejde styrker vi yderligere de kommende måneder, hvor der arbejdes med at sikre inspiration og sparring til erhvervslivet.

I erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:

 

Vi bliver klogere på fremtiden

Med en gennemgribende krise forandres verden endnu hurtigere end tidligere. Det kræver nytænkning som aldrig før. Derfor inviteres en fremtidsforsker til Silkeborg. Formålet er, at virksomhederne bliver klogere på de tendenser, som er dominerende nu (og efter coronakrisen) såvel som konkrete redskaber, der kan anvendes til at udvikle nye produkter/services med relevans for samtiden.

Styrkelse af eksportpotentialer

Eksportvirksomhederne er særligt eksponerede i en krisesituation, hvor flere markeder er nedlukkede. Der tabes eksportindtægter, hvilket har konsekvenser for Silkeborg, hvor eksportvirksomheder tæller mange arbejdspladser. Derfor gennemfører vi en målrettet kampagne, som retter fokus mod eksportvirksomheder, og hvordan vi bidrager bedst til deres fremgang ift. at hente støttemidler og udvikle forretningen.

Seminarer med Erhvervshus Midtjylland

Vi henter viden udefra, når vi styrker samarbejdet med Erhvervshus Midtjylland gennem to fælles seminarer om aktuelle emner - såsom salg og forretningsudvikling - som baner vejen ud af coronakrisen.

I erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:

 • Signaturarrangement for innovation
 • Studietur til verdens innovationscentrum