Selvbetjening og tidsbestilling

Virksomheder

Erhvervsstrategiens målgrupper tilbydes vejledning, netværk og viden. Indsatserne er inddelt efter målgrupperne:

Virksomheder

Antallet af iværksættere er dalende. Men erfaringerne fra tidligere kriser viser, at iværksætterlysten vender tilbage med forstærket kraft, efter den første kriseperiode er overstået. Derfor følger vi udviklingen tæt. Og antallet - såvel som potentialet - af de lokale iværksættere bliver pejlemærker for, hvordan vi udvikler det lokale iværksættertilbud fremadrettet.

I erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:

 • Analyse af fremtidens iværksætter-setup

Inden coronakrisen var samfundet - og de danske virksomheder - præget af vækst og udvikling. Men nedlukningen af Danmark (og verden) startede en bølge af udfordringer for erhvervslivet, og vi kender endnu ikke konsekvenserne af krisen. Derfor består den gode erhvervsservice af en række fleksible handlinger, som kan justeres efter virksomhedernes aktuelle krisebehov.

I erhvervshandleplan 2020/2 arbejder vi på:

Erhvervsmøder om "Det skal du vide"

I den kommende periode er det afgørende, at de lokale virksomheder er handlekraftige, hvis arbejdspladser skal bevares og forretninger udvikles. Dette kræver den rette inspiration. Derfor gennemfører vi en række erhvervsmøder (online eller fysisk), som formidler viden/inspiration, der gavner virksomhedernes udgangspunkt ift. at overkomme krisen.

Adfærdsdesign som vejen til en sund forretning

Som konsekvens af coronakrisen er der kommet skærpet opmærksomhed på retningslinjerne for hygiejne og afstandskrav, som er blevet centrale forretningsproblematikker ift. at skabe en god kundeoplevelse. Derfor afholdes konkrete workshops om adfærdsdesign, og hvordan man mindsker smitterisikoen og skaber gode, trygge kundeoplevelser.

Analyser af erhvervslivet

Vi kender endnu ikke coronakrisens konsekvenser for erhvervslivet, men vi ønsker at følge udviklingen. Derfor gennemfører ErhvervSilkeborg flere medlemsundersøgelser i 2020, som afdækker virksomhedernes økonomi, beslutninger, fremtidsforventninger samt behov. Spørgeskemaet bliver sendt til mere end 1000 virksomheder i Silkeborg Kommune.

En stærkere erhvervsorganisation til gavn for de lokale virksomheder

Der gennemføres - for øjeblikket - et servicetjek af det lokale erhvervsfremme-setup. Formålet med servicetjekket er, at skabe de bedste rammer for, hvordan Silkeborg Kommunes virksomheder udvikler sig, samt at styrke Silkeborg Kommune ift. erhverv, bosætning og turisme. Derfor undersøges muligheden for at skabe en stærkere, lokal erhvervsorganisation, som samler flere lokale aktører om fælles ambitioner, såsom:

 • At skabe best practice ift. erhvervsudvikling
 • At være den foretrukne samarbejdspartner for lokale, regionale og nationale aktører
 • At udvikle flere og stærkere tilbud til de lokale virksomheder
 • At tiltrække mere lokal, regional og international opmærksomhed omkring Silkeborg som erhvervskommune
 • At blive endnu mere attraktiv som samarbejdspartner

Ved afslutningen af servicetjekket er det forventningen, at der præsenteres en ny organisationsstruktur med opstart fra september 2020. Derfor afsættes der midler i Erhvervshandleplan 2020/2 til at kickstarte de nye visioner samt det praktiske arbejde omkring en ny organisationsstruktur.

I erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:

 • Innovationsnetværk for nøglemedarbejdere
 • Inspirationsmøder indenfor e-handel, salg og fremtidens butik
 • Silkeborg vokser

Flere og flere virksomheder arbejder med bæredygtighed og grønne løsninger for at fremtidssikre deres forretninger. En tendens som - sandsynligvis - vil fortsætte efter coronakrisen. Derfor indtænkes bæredygtighed som et opmærksomhedsområde ift. arbejdskraft (jf. afsnittet om efteruddannelse). Ligesom resultaterne af Erhvervshandleplan 2020/1 bidrager til de fremadrettede indsatser ift. den grønne forretningsudvikling.

I erhvervshandleplan 2020/1 igangsatte vi:

 • Energi- og CO2-besparelser med den rigtige forretningsplan
 • De grønne væksthistorier som inspiration for andre virksomheder