Selvbetjening og tidsbestilling

Erhvervshandleplan 2021

Erhvervshandleplan 2021 sætter handlinger og fart på vores erhvervsstrategi "Fremad Sammen".

Grafik til erhvervshandleplan, der forestiller et menneske foran fabrik.

Bedre tider

- handlinger som styrker væksten

Coronavaccinen er landet, og vi ser frem mod bedre vækstvilkår for vores virksomheder. Vi hjælper væksten på vej med handlinger, som matcher den post-corona-virkelighed, som virksomhederne befinder sig i.

I 2030 stræber vi ambitiøst efter:
 • 105.000 borgere
 • 4.000 flere arbejdspladser
 • Fortsat at være i top10 i erhvervsklimamålingerne
 • At assistere og markere grønne initiativer i kommunens virksomheder for at fremme bæredygtige løsninger og nedbringe CO2-udledningen 

Fra handling til fremgang

Med Erhvervshandleplan 2021 igangsætter vi handlinger, som imødekommer de forskellige brancheudfordringer, som coronakrisen - blandt andet - har tydeliggjort. Erhvervshandleplan 2021 indeholder 23 konkrete handlinger, som har til formål at skabe effekt for erhvervslivet. Der er afsat 3.25 mio. kroner til realisering af erhvervshandleplanen, som er gældende fra januar - december 2021.

Rammebetingelser

I erhvervsstrategi "Fremad sammen" 2018-2022 arbejdes med fire drivere for vækst, der er med til at skabe bedre rammebetingelser - og som gør det attraktivt at drive virksomhed i Silkeborg Kommune. 

 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Infrastruktur
 • Service og attraktivitet
 • Det bedste udefra

Læs mere om de fire drivere ved at folde boksene ud nedenfor. 

Vi bliver bedre

Gode forudsætninger for at rekruttere medarbejdere, er et afgørende konkurrenceparameter. Derfor skærper vi rekrutteringsindsatsen med et styrket HR-netværk og en aktivering af brandet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

I 2021 arbejder vi på:

Outdoor som styrke for employerbranding

Vi styrker virksomhedernes konkurrenceevne ved at aktivere Danmarks Outdoor Hovedstad som et værktøj til employer branding. Derfor afdækker vi, hvordan forskellige outdoorelementer kan styrke de etablerede arbejdskraftindsatser såvel som at bidrage til udviklingen af nye aktiviteter. Konkret samles en værktøjspakke, som virksomhederne kan bruge til formidling af outdoorstyrker til deres medarbejdere. F.eks. hvordan medarbejderen (og familien) skaber sig det gode liv i Danmarks Outdoor Hovedstad. Pakken lanceres til alle medlemmer af Silkeborg Business.

HR-netværk styrker jagten på talenter

Vi arbejder med aktuelle HR-problematikker i HR-netværket, som består af personaleansvarlige fra lokale virksomheder. Netværket styrker de HR-ansvarliges praksis og imødekommer ansættelsesmæssige synergier mellem virksomhederne. HR-netværket er samtidig en sparringspartner for Silkeborg Business og Silkeborg Kommune ift. at være en stærk arbejdskraftkommune. Derfor inddrages netværket ift. udviklingen af nye initiativer, såsom aktiveringen af Danmarks Outdoor Hovedstad som employerbrand, der imødekommer virksomhedernes arbejdskraftudfordringer.

Vi udvikler

Med etableringen af Silkeborgmotorvejen steg væksten. Og de seneste år er mere end 600 private arbejdspladser kommet til. Vi fortsætter arbejdet med at tiltrække investeringer, ligesom vi understøtter udviklingsprojekter som styrker Silkeborg Kommunes attraktivitet.

I 2021 arbejder vi på:

Infrastruktur som vækstdriver

Vi inspirerer de professionelle developere, rådgivere og entreprenører til at investere i Silkeborg Kommune med arrangementet ’Byg med Silkeborg’. Der tages på rundtur til kommunens investeringsområder, og netværket – og relationerne – styrkes.

 

Attraktive erhvervsområder

Vi indbyder erhvervsområdet Hårup til dialog med henblik på identificering og styrkelse af områdets DNA. Dialogen skal styrke samarbejdsrelationerne og skabe en fælles bevidsthed hos ejere/lejere. Målet er, at der skabes et fælles udgangspunkt for de kommende års arbejde med at markere Hårup som et særligt dynamisk erhvervsområde.

Åbning af fornyet Søndergade

Silkeborg skal fortsat være en levende handelsby, der tiltrækker events, investeringer og handlende. Derfor renoverer vi Søndergade og inviterer til en festlig åbning i løbet af sommeren 2021.

Vidste du at…?

Vi afholder erhvervspolitisk topmøde i fællesskab med Dansk Industri og Silkeborg Business, hvor vi sætter spot på udviklingen af Silkeborg Kommune som vækstkommune.

Vi du’r


Vi ved, at attraktive og levende bykerner har betydning for udviklingen af handelslivet. Silkeborg Kommune investerer både i fornyelse af gågader og i tættere samarbejde med butikker og gader. I en tid hvor digitale løsninger i endnu højere grad vinder frem, sætter vi også yderligere skub i nye måder at nå kunderne.
I 2021 arbejder vi på:

 

Makkerskab med gaderne

Et flot strøg i Vestergade er åbnet og snart venter færdiggørelsen af Søndergade. For at sikre den videre udvikling går vi i makkerskab med gaderne. Vi støtter op om butikkernes arbejde med at forpligte sig i de nære fællesskaber og skabe særlige oplevelser i hver gade. Derfor etablerer vi en pulje, hvor gaderne kan medfinansiere ud fra et 1:1 princip med enten medgået tid eller penge. I 2021 arbejder handelsgaderne med deres DNA, og gaderne sætter gang i aktiviteter, der understøtter deres specifikke gadefortælling.

 

Gadeudvikling Vestergade

Med en ny og flot Vestergade skal vi sikre os, at gaden for alvor bliver taget i brug igen. Vi dedikerer derfor en særlig indsats i Vestergade og arbejder på at skabe aktiviteter, der giver liv i hele gaden.

Eventbelysning på Vestergade

Den nye belysning med pendler i Vestergade er noget helt særligt og den første af sin slags i et gågademiljø. Lyset er programmeret efter naturen og årstiderne, og vi får programmeret belysning, som kan spille sammen med byens handelsevents – det kan være lyserød lørdag, jul eller ”Open by night”. Hold øje med det helt særlige lys, som får verdenspremiere i Vestergade i januar. 

Boost af Silkeborg-app
Vi nytænker de måder, som vi tiltrækker kunder og yder service. Den nye Silkeborg app synliggør de gode tilbud fra byens butikker og spisesteder. Appen tilbyder også lettilgængelig information om parkeringsforhold og oplevelser. Nu er appen godt oppe at køre, og derfor skal endnu flere – både kunder og butikker – have glæde af fordelene. 

Spot på ”Drive in Kjellerup”
I hvor mange handelsbyer kan du parkere lige foran apoteket, smykkebutikken, optikeren og skobutikken? I Kjellerup kan du! Og markedsføringen af de gode lokale shoppingmuligheder får et ekstra skub i 2021 i tæt makkerskab med Kjellerup Handel og Erhverv.

Markedsføring af Silkeborg – Danmarks Outdoor Hovedstad
Turismevirksomhederne i Silkeborg udvikler ferietilbud med fokus på de mange muligheder i Danmarks Outdoor Hovedstad. De ferietilbud skal mange flere høre om, så vi sætter spot på Silkeborgs natur- og outdoorbaserede oplevelser i en markedsføringskampagne målrettet de danske turister.Derudover vil VisitAarhus fremhæve Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad overfor det tyske og hollandske marked.

Forum for vækstaktører
Der er gang i udviklingen i Silkeborg, og det sker i samarbejde med stærke vækstaktører inden for erhverv, handel, outdoor, turisme og events. Samtidig er nye organisationer ved at tage form. Vi inviterer til endnu tættere samarbejde og videndeling med etablering af et forum for vækstaktører, som - med tre årlige møder - vil sætte fokus på, hvor vi kan styrke hinandens indsatser, koordinere mere og blive klogere i fællesskab med viden udefra.

Fast track for erhvervssager
Hurtig sagsbehandling af særlige erhvervssager er væsentlig for vores erhvervsmæssige dynamik og image. Derfor sikres der sagsbehandlingsressourcer i teknisk forvaltning, som betyder, at hastesager fra – blandt andet – erhvervstaskforcen opnår den nødvendige fasttrack ift. at skabe arbejdspladser. 

Med webinarer og onlinemøder er det blevet endnu nemmere at få inspiration og sparring udefra. Vi udvælger nogle af de mest aktuelle, vedkommende emner og oplægsholdere så tiden bruges i de bedst mulige hænder. I 2021 skal vi omkring serviceoplevelser, teknologiudvikling og meget mere.

I 2021 arbejder vi på:

Inspiration til butiksejere og ansatte 
Vi skal lære af de bedste og finde inspiration til, hvordan vi skaber handelsoplevelser, som kunderne vender tilbage til. Derfor får vi nogle af branchens stjerner til at fylde godt på med viden og måske også udfordre os der, hvor det er svært. Med en inspirationstur til byer og gader, der gør det særligt godt, får vi også mulighed for at se os selv i et nyt lys.

Netværk med fokus på teknologiudvikling
Vi øger virksomhedernes arbejde med teknologiudvikling ved at etablere et nyt netværk for nøglemedarbejdere og ledere. Netværksmøderne kommer til at tage udgangspunkt i aktuelle teknologiske temaer med inddragelse af forskellige samarbejdspartnere. Og netværket bliver en inspirationskilde for deltagerne, som har en fælles interesse eller snitflade ift. teknologiudvikling fra deres respektive virksomheder.

Virksomheder

Erhvervsstrategiens målgrupper tilbydes vejledning, netværk og viden. Indsatserne er inddelt efter målgrupperne: 

 • Iværksættere
 • Virksomheder i udvikling
 • Grønne virksomheder

Læs mere om handlingerne for de forskellige målgrupper ved at folde boksene nedenfor ud. 

Start her

Vi styrker det lokale iværksættersetup med større fokus på costumer discovery, salg, brug af lokale erhvervsnetværk og med et stærkt samspil til erhvervshuset. Ligesom vi identificerer flere potentielle outdooriværksættere med et tættere samarbejde til outdoormiljøer og -foreninger.

I 2021 arbejder vi på:

Flere outdooriværksættere
Vi identificerer potentielle outdooriværksættere gennem et tættere samarbejde med relevante outdoormiljøer og -foreninger. Herefter hjælpes outdooriværksætterne med at omsætte deres ideer fra koncept til forretning med salgsorienteret iværksættervejledning.

Vidste du at…?
I 2020 har vi analyseret det lokale iværksættersetup og hentet inspiration fra nogle af Danmarks førende iværksættermiljøer. Det arbejde danner nu grobund for en styrket iværksætterindsats med mere fokus på kundekendskab, salg, netværk og samspil til erhvervshuset. Et arbejde som fortsat forankres hos Silkeborg Business.

Et stærkt erhvervsliv

Vi tilpasser os en ny virkelighed, hvor Covid-19 fortsat har betydning for erhvervslivet. Derfor afsætter vi midler, der kan sættes i spil for at imødegå udfordringer, som vi endnu ikke kender. Samtidig intensiverer vi arbejdet med at tiltrække endnu flere vækstvirksomheder til Silkeborg Kommune.

I 2021 arbejder vi på:

Covid-19 beredskab
2021 bliver endnu et år, hvor Covid-19 påvirker handelslivet og skaber anderledes vilkår for måderne, der drives butik på og mulighederne for at tiltrække kunder til byen. Derfor igangsætter vi aktiviteter, der imødekommer Covid-19 udfordringer for byens handelsliv.

Analyse af butikssammensætningen
Er der butikstyper, produkter, brands eller kæder vi mangler i Silkeborg? Og hvad kan vi i så fald arbejde på at tiltrække? Det finder vi ud af, når vi får lavet en analyse af butikssammensætningen i Silkeborg.

Sælg via skærmen
Coronakrisen har intensiveret behovet for, at virksomheder kan mestre online salg samt afholde digitale møder, som tiltrækker kunder. Derfor styrker vi virksomhedernes arbejde med det online salg gennem salgskurser, som tilvejebringer inspiration og case-fortællinger.

Silkeborg Vokser
Vi intensiverer jagten på tiltrækning af nye vækstarbejdspladser til kommunen. Arbejdspladser som – ovenpå et kriseår – igen har overvejelser om op- eller nedskalering. Derfor øger vi markedsføringen af Silkeborg Kommune som en attraktiv erhvervskommune via en målrettet kampagne til plukkemodne vækstvirksomheder i det midtjyske. Og med Dansk Industris seneste rangering af Silkeborg Kommune som Danmarks 4.bedste erhvervskommune har vi endnu et stærkt budskab med i tasken.

Covid-19 buffer
Vi har lært, at verden kan lukke ned. Vi har også set, hvor omstillingsparate vores virksomheder kan være. Trods evnerne til at stille om, er der fortsat brug for særlige initiativer, der igangsættes efter behov. Derfor afsætter vi en Covid-19 buffer, som kan sættes i spil, hvis det bliver nødvendigt.

Den grønne dagsorden


Vi styrker Silkeborg Kommunes position som Danmarks Outdoor Hovedstad ved at etablere et netværk for virksomheder, som ønsker at arbejde med outdoor i et forretningsperspektiv. Derudover fortsætter vi arbejdet med at hente inspiration og midler hjem til virksomhedernes grønne omstilling.

I 2021 arbejder vi på:

Netværk for virksomheder som arbejder med outdoor
Vi etablerer et netværk for virksomheder, som arbejder med - eller har et ønske om at arbejde med - outdoor som en driver for deres forretning. Netværket skabes med det formål at inspirere til nye forretningsideer såvel som at styrke vidensdelingen på tværs af virksomheder, som ønsker at udvikle deres outdoorforretninger.

Vidste du at…
Frem til 2022 deltager Silkeborg Kommune i et større, regionalt projekt – ECSMV – hvor Silkeborg Business hjælper lokale virksomheder med at sætte skub i den grønne omstilling ved hjælp af en grønnere forretningsplan og tilskud. Og alene i 2020 har Silkeborg Business hjulpet Silkeborgs virksomheder med at hente en million kroner hjem gennem ECSMV-projektet.