Selvbetjening og tidsbestilling

Erhvervsstrategi 2018-2020-2022

Fremad sammen er overskriften på vores erhvervsstrategi, som skærper vækstambitionerne i Silkeborg Kommune.

Grafik med teksten Fremad sammen.

Erhvervsstrategien beskriver kort og klart de mål, som skal nås, og de vækstdrivere, som vi arbejder med. Vækstdriverne kan deles op i to: De rammebetingelser, som vi tilbyder alle virksomheder, og som også er vigtige, når nye virksomheder skal lokkes til - fx adgang til kompetent arbejdskraft og infrastruktur. Og de tilbud om vejledning, netværk med videre, vi målretter enkeltvirksomheder og grupperinger af virksomheder - fx vores tilbud til kommunens iværksættere.

Erhvervsstrategien har blandt andet fokus på grønne ambitioner, mere iværksætteri, mere fokus på detailhandel og på det, der gør vores byer spændende at besøge - og så skal vi være bedre til at bringe statens og de nye erhvervshuses vækstinitiativer i spil hos os. Lykkes vi med det, og fastholder vi, hvad vi allerede har gang i, er vi i den grad på ret kurs.

Erhvervsstrategi 2018-2020-2022 er dynamisk og fuld af muligheder. Muligheder som vi kun kan realisere i fællesskab. Så strategien er en invitation til samarbejde mellem din virksomhed, din erhvervsorganisation og Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune skal være et godt sted for alle typer virksomheder. Det bliver vi ved at samarbejde om udarbejdelsen og realiseringen af de årlige erhvervshandleplaner. Det er her, vækstinitiativer beskrives og sættes i værk, så strategien bliver til handling. De årlige erhvervshandleplaner gør det samtidigt muligt hele tiden at fintune indsatsen til konjunkturerne.

Et stærkt erhvervsliv er fundamentet for den kommune, vi gerne vil udvikle. Nu ved vi, hvad vi går efter, og hvad vi skal arbejde med. Tilbage er der kun at sige - ’fremad sammen’.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med rammebetingelser og virksomheder under menuen.