Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervsudvikling Servicemål

Servicemål

I vores erhvervsstrategi har vi et klart mål om, at Silkeborg Kommune skal se muligheder, og vi vil gå langt for, at vi i fællesskab finder løsninger, der kan indfri din virksomheds ambitioner.

Vores servicemål

Vi har opstillet præcise servicemål for 3 vigtige områder for erhvervslivet. Vores mål er, at vi lever op til vores servicemål i mindst 95 % af tilfældene.

Servicemål for køb af erhvervsjord

 • Vi tilbyder et indledende møde om mulige emner af erhvervsjord der matcher dine behov, straks efter din henvendelse
 • Vi informerer om alle relevante forhold, herunder hvilke forpligtelser der varetages af Silkeborg Kommune og hvilke du selv har ansvaret for
 • Vi holder dig løbende orienteret om relevante forhold vedr. dit køb af erhvervsjord
 • Vi fremsender en købsaftale senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse om køb af salgsklart erhvervsjord
 • Vi igangsætter en udstykningssag senest 5 arbejdsdage efter vi har modtaget en underskreven købsaftale
 • Vi guider dig videre, hvis din sag kræver inddragelse af andre administrative områder fx en byggesag.

Servicemål for byggesagsbehandling

 • Vi tilbyder et indledende møde inden der søges byggetilladelse. Det indledende møde afholdes senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse
 • Vi screener din byggesag inden for 10 arbejdsdage. Ved screeningen afgøres det om der kan gives en byggetilladelse med det samme. Hvis ikke, sender vi et kvitteringsbrev med sagens videre forløb
 • Vi sender en byggetilladelse indenfor 20 arbejdsdage efter, at vi har modtaget alle oplysninger til sagens behandling
 • I sager der kræver høring, dispensation eller andre tilladelser kan der forventes en byggetilladelse 10 arbejdsdage efter der foreligger en gældende tilladelse/dispensation
 • Vi guider dig videre, hvis din sag kræver inddragelse af andre administrative områder fx en miljøgodkendelse, ændret vejadgang etc.

Servicemål for miljøgodkendelse

 • Vi tilbyder et indledende møde i løbet af 5 arbejdsdage efter din første henvendelse
 • Vi sender tilladelsen/godkendelsen efter miljølovgivningen senest 4 måneder efter at sagen er fuldt oplyst. Hvis der skal udarbejdes VVM-redegørelse aftales særskilt forløb

 

Silkeborg Vokser

Erhvervsudvikling

Erhvervsorganisationer

Køb erhvervsgrund i Silkeborg Kommune

Opstart en virksomhed

Læs Erhvervspolitik 2022-2026: Mod nye mål

Tilmeld borgmesterens erhvervsnyhedsbrev

På silkeborgvokser.dk kan du læse om at drive virksomhed i Silkeborg Kommune og tilmelde dig erhvervsnyhedsbrevet.

Gå til Silkeborgvokser.dk

Erhvervsservice
Analyse og Udvikling Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Vi hjælper din virksomhed godt på vej.  

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje