Selvbetjening og tidsbestilling

Refusion af sygedagpenge

Er din medarbejder syg i mere end 30 sammenhængende kalenderdage, kan din virksomhed anmode om refusion af sygedagpenge.

Anmod om refusion af sygedagpenge her.

Normalt skal din virksomhed udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Herefter kan du få udbetalt refusion, hvis du betaler løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen.

Frist

Fristen for at melde sygefraværet og anmodning om refusion er senest fem uger efter første sygefraværsdag.

Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

Kronisk sygdom

Har du medarbejder med en kronisk sygdom, kan du indgå en §56 aftale og få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. 

Medarbejderen skal have en kronisk sygdom, der forventes at give mindst 10 dages fravær om året.

Aftalen er mellem dig og medarbejderen, og godkendes af Jobcenter Silkeborg.

Søg om en §56 aftale her.