Selvbetjening og tidsbestilling

Sygemeldt medarbejder - trin for trin

Her kan du se trin for trin, hvad du som virksomhed gør, hvis du har en sygemeldt medarbejder.

Du skal melde sygefravær senest fem uger fra første fraværsdag.

Du skal melde sygefravær senest én uge efter første fraværsdag, hvis du ikke betaler løn til medarbejderen under sygdom.

Delvis sygemelding

Det er også en mulighed at medarbejderen ikke er væk fra arbejdspladsen under sygdom, men arbejder på nedsat tid. Så er medarbejderen delvis sygemeldt.

Din virksomhed kan søge refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist sygemeldte ikke er på arbejde. 

Kontakt os i Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 for at høre mere om delvis sygemelding.

Efter 30 kalenderdage har din virksomhed ret til refusion af sygedagpenge.

Du kan søge refusion samtidig med, du melder medarbejderen syg.

Læs mere om sygedagpengerefusion her.

Du kan anmode om fast track-behandling af sygemeldingen, hvis du ved eller har en fornemmelse af, om medarbejderen er sygemeldt i mere end otte uger.

Så bliver den første opfølgningssamtale mellem Jobcenter Silkeborg og den sygemeldte medarbejder holdt senest to uger efter anmodningen. 

Normalt holdes den første opfølgningssamtale efter otte uger.

Hvis du selv ønsker at benytte Fast track-ordningen så kontakt Jobcenter Silkeborg på 89 70 57 00.

I har som virksomhed pligt til at holde en sygefraværssamtale med den sygemeldte senest fire uger efter første fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, og fokusere på, hvad I som virksomhed kan gøre for, at det sker.

Hvis sygdommen ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan den foregå telefonisk.

Sygefraværssamtalen skal ikke holdes ved visse alvorlige sygdomme, eller hvis medarbejderen er opsagt og fratræder inden for otte uger fra første fraværsdag.

Jobcenter Silkeborg holder en opfølgende samtale med den sygemeldte medarbejder senest otte uger efter første fraværsdag. 

Til samtalen lægges en plan for, hvordan medarbejderen kan komme tilbage i arbejde. Jobcenter Silkeborg vurderer også, om medarbejderen kan få sygedagpenge.

Jobcenter Silkeborg kan også kontakte jeres virksomhed for at drøfte situationen og snakke om forskellige muligheder for at medarbejderen kan komme tilbage på arbejde.

Hvis medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage, vil jobcenteret vurdere, om medarbejderen kan deltage i et tilbud for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Efter samtalen vil jobcenteret følge op på den sygmeldtes sag hver fjerde uge.

Jobcenter Silkeborg revurderer sygemeldingen efter 22 uger for at se, om den sygemeldte medarbejder fortsat kan få udbetalt sygedagpenge. 

Jobcenteret kan enten beslutte at forlænge sygedagpengeperioden eller tilbyde den sygmeldte et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse, som også betyder mindre i refusion til virksomheden.

Medarbejderen betragtes som raskmeldt, når sygefraværet er på mindre end fire timer om ugen. 

Du raskmelder en medarbejder, når du søger om den sidste sygedagpengerefusion og markerer i ansøgningen, at medarbejderen har gentoptaget arbejdet.

Delvis raskmelding

Du kan aftale med den sygemeldte, at han/hun starter på nedsat tid og efterhånden trappe op i tid indtil, han/hun er helt raskmeldt (mindre end fire timers sygefravær om ugen). En delvis raskmelding mindsker risikoen for, at medarbejderen på ny skal sygemeldes i en længere periode. 

Din virksomhed kan få refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist raskmeldte ikke arbejder. Den delvise raskmelding skal godkendes. 

Kontakt os i Jobcenter Erhverv på 89 70 57 57 for at høre mere om delvis raskmelding.

Meld sygefravær, raskmeld og søg om refusion af sygedagpenge her på virk.dk.

Spørgsmål om refusion af sygedagpenge kontakt: 

Sygedagpengeudbetalingen
Tlf. 89 70 10 50
Søvej 1, 8600 Silkeborg

Telefontid
Mandag-tirsdag kl. 10.00 – 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag kl. 10.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 14.00

Åbningstid for personlig betjening
Mandag – tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 13.00 – 17.00
Fredag 10.00 – 14.00

Råd og vejledning om fastholdelse af sygemeldte kontakt:

Jobcenter Silkeborg
Tlf. 89 70 54 00
Stagehøjvej 9
8600 Silkeborg

Telefon- og åbningstid
Mandag-onsdag kl. 08.00 - 15:00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 14.00