Selvbetjening og tidsbestilling

Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG)

På JobAG kan du afgive jobordre og lade os hjælpe dig med at finde kvalificerede medarbejdere. Du kan oprette gratis jobannoncer og CV-agenter eller søge i 150.000 CV'er og kontakte kandidater direkte på mail eller telefon.

Vitas

Med Vitas kan din virksomhed ansøge om at oprette job med løntilskud, en virksomhedspraktik, en IGU-aftale eller søge tilskud til en voksenlærling.

Virk.dk

På Virk.dk kan din virksomhed søge om refusion af sygedagpenge, løntilskud og barselsdagpenge, anmelde sygefravær og raskmelde medarbejdere.

Indberetning - fleksjob og flekslønstilskud

Din virksomhed skal ved oprettelsen af et fleksjob eller fleksløntilskud oplyse fuldtidslønnen for den ansatte. Det samme gælder, når der sker ændringer i løn, pension eller lignende. Du kan indberette oplysninger om din medarbejder via ovenstående selvbetjeningsløsning.

Evt. spørgsmål kan rettes til Ydelse på tlf. 89 70 10 55 mandag-tirsdag og fredag fra 10-11 og torsdag fra 13-14. Vi holder lukket onsdag.  
Hvis du ønsker at rette skriftlig henvendelse, skal du kontakte os via virk.dk.

Søg om en §56 aftale 

Har du medarbejder med en kronisk sygdom, kan du indgå en §56 aftale og få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.